15. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

byla doba,

kdy jsem si myslel,

že Ty náležíš mně

a já náležím Tobě.

Nyní jsem přesvědčen,

že Ty a já

jsme dva naprostí cizinci,

a patříme dvěma úplně

odlišným světům. ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas