24. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

já volám po Tvé Ochraně.

Ty mi dokazuješ,

že Slovník Tvého Srdce

neobsahuje slovo

'ochrana'. ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas