28. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

chtěl jsem být otrokem

Tvého Srdce.

Asi to byla troufalost

z mé strany.

Rozmyslel jsem si to.

Chtěl jsem být otrokem

Tvého Oka.

Asi to byla také troufalost

z mé strany.

Chtěl jsem být otrokem

Tvých Nohou.

Běda, nepřítomnost Tvé odezvy

mi jasně ukázala,

že to nebyla nic než nestoudnost

z mé strany.

Nyní chci být otrokem

prachu u Tvých Nohou.

Dokonce ani prach u Tvých Nohou

se nezajímá o bolesti

mého srdce.

Můj život tančí

uvnitř místnosti pokoření mé pýchy. ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas