30. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

právě proto, že Tě nazývám svým vlastním,

nikdo nechce, abych byl jeho vlastním.

Ne!

Dokonce ani má mysl není ochotná

přijmout mě za svého vlastního.

Všichni mě opustili.

```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas