31. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

oheň mé nekončící touhy po Tobě

učinil pouze jednu věc:

místo aby osvítil mé srdce,

spálil mé srdce na popel!

Běda,

kdo jen kdy může být větším hlupákem,

než jsem já? ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas