33. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

myslel jsem si, že mi dáváš cestu

sladké, osvěcující

a naplňující oddanosti.

Ale nyní vidím,

že cesta, kterou jsi mi dal,

je cestou nezrozeného

a nehynoucího zmaření. ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas