Bůh pro děti

Víme, že Bůh je vším, Bůh je ve všem a Bůh překonává vše. Takové je naše filozofické a mentální chápání. Ale já bych rád mluvil o Bohu z čistého, nevinného a oduševnělého pohledu dítěte — podle dětského chápání.

Co je Bůh z pohledu dítěte? Bůh je zájem. Matka se bude snažit věnovat svému dítěti neustálý zájem. Přes svoje nejlepší úmysly dokáže dítěti ­věnovat vědomý zájem jen dvě nebo tři hodiny z dvaceti čtyř hodin. Chce mu projevovat veškerou svou náklonnost po celou dobu. Přestože je jejím nejdražším dítětem, přes den musí kromě starosti o dítě také studovat nebo pracovat, musí sama meditovat a dělat ještě řadu dalších věcí. Když bude dítě nemocné, možná mu bude věnovat svůj zájem patnáct nebo šestnáct, nebo dokonce dvacet čtyři hodin. Běžně se mu ale může věnovat jen několik hodin. V případě Boha je to jinak. Věnuje nám svůj vnitřní a vnější Zájem neustále.

Žijeme na zemi padesát, šedesát, sedmdesát nebo dokonce sto let, to ale není skutečná délka našeho života. Náš skutečný život je nekonečný. Přišli jsme z minulosti bez počátku a vcházíme do nekonečné budoucnosti. Měli jsme předešlé inkarnace a budeme mít mnoho budoucích inkarnací. Ve svých minulých inkarnacích jsme měli různé rodiče. V této inkarnaci nám věnuje zájem jedna matka a otec; v naší předešlé inkarnaci nám věnovali zájem jiní rodiče a v budoucnu nám budou věnovat zájem zase jiní rodiče. Od samého začátku se nám ale dostávalo Božího Zájmu a ten zůstane navždy stejný. Jeho Zájem začal v okamžiku, kdy stvořil naši duši, a vždy zůstane trvalý a věčný.

Máte tělo, máte mysl, máte srdce a máte duši. Když vás Bůh tvořil, stvořil nejprve duši. Ve chvíli, kdy vytvořil vaši duši, začal Jeho Zájem. Jeho Zájem není jen na minutu, hodinu, rok, deset nebo dvacet let, ale navždy, po Věčnost. Bůh je stálý a věčný Zájem. Ve chvíli, kdy stvořil Sebe, byl tam Zájem; a ve chvíli kdy stvořil vaši duši, byl tam Zájem. To je to, co myslíme, když řekneme, že Bůh je Zájem.

Ale odkud tento Zájem přišel?

Všechno má svůj zdroj, a zdrojem zájmu je jednota. Když mám poraněný prst, když krvácí, okamžitě o něj projevím zájem. Proč? Protože jsem se svým prstem sjednocen. Když se s vaším dítětem děje něco špatného, díky své jednotě s ním mu věnujete svůj zájem. V tomto okamžiku je v nemocnici mnoho trpících a umírajících lidí, ale dokonce i kdybyste je znali, možná byste jim svůj zájem nevěnovali. Proč­­? Protože s nimi nejste úplně sjednoceni a necítíte s nimi svou jednotu. Se svým dítětem ale jednotu cítíte a vaše dítě cítí jednotu s vámi. Vidíme tedy, že zdrojem zájmu je jednota. Věnujete zájem svým blízkým a drahým, těm, o kterých cítíte, že tvoří nedílnou součást vašeho života. Jelikož je Bůh všeprostupující, Jeho Zájem pramení z Jeho všeprostupující Jednoty. Protože je všude a ve všem, musí mít jednotu se vším. Věnuje tedy svůj Zájem všemu. Když má Bůh jednotu, musí něco nabídnout; a to něco je Jeho Zájem.

From:Sri Chinmoy,Vize Božího Svítání, Agni Press, 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vgd