Jak Bůh vypadá?

Bůh vypadá přesně jako my. V tvém případě, až ty uvidíš Boha, bude vypadat přesně jako ty. Až uvidí Boha někdy jiný, Bůh bude vypadat přesně jako on. Až kdokoliv z tvé rodiny uvidí Boha, Bůh bude vypadat přesně jako ten člověk. Jakmile Boha uvidíš, řekneš: „Vypadá jako já!“ Boží Oči, Jeho Tvář, vše, co má, bude vypadat stejně jako ty. Jediný rozdíl bude v tom, že On je nekonečně krásnější než ty. To proto, že tvá nejosvícenější část je nekonečně krásnější než tvá nejméně osvícená část. Ačkoliv ho dokážeš poznat a budeš ho považovat za svého vlastního, někdo jiný ho nemusí poznat, protože On přišel za tebou, a ne za někým jiným. Boha budeš schopen poznat jako sám sebe, ale s nekonečnou Krásou, nekonečným Světlem, nekonečným Mírem, nekonečnou Blažeností. Takto budeš Boha vidět, až Ho poznáš, když Ho uvidíš.

From:Sri Chinmoy,Vize Božího Svítání, Agni Press, 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vgd