Jaký je význam lásky na vaší cestě?

Sri Chinmoy: Láska. Koho milujete? Milujete Nejvyššího v každém člověku. Když milujete tělo, svazujete. Když milujete duši, osvobozujete se. ]e to duše v člověku, je to Nejvyšší v každé lidské bytosti, koho milujete. Nic nemůže být většího než láska. Bůh je velký jen proto, že je nekonečnou láskou. Chceme-li definovat Boha, můžeme to udělat miliony způsobů. Přeji si však říci, že žádná definice Boha nemůže být tak výstižná, jako když řekneme: „Bůh je veškerou Láskou." Jestliže do naší mysli vejde strach, když řekneme „Bůh", pak jsme od Boha miliony a miliardy mil daleko. Jestliže při opakování Božího jména vyjde do popředí láska, tehdy jsou naše modlitby, naše koncentrace, naše meditace a naše kontemplace opravdové.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Duše-realizace a Cíl-manifestace.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1997.

Toto je 169th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Duše-realizace a Cíl-manifestace, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »