Jaký je duchovní význam země?

Sri Chinmoy: Ti, kteří přijímají život, ti, kteří přijímají Matku Zemi jako cosi skutečného, cítí, že mají svatou povinnost zde něco udělat. Touto povinností není nic jiného než vědomá realizace Boha. Nevědomé povědomí Boha má každý. Pokud někdo není ateista, pokud věří v Boha, potom bude mít povědomí nebo alespoň nevědomé povědomí Boha. Ale hledající začíná vnímat Boží Přítomnost vědomě. Medituje na Boha a postupně, postupně se jeho vlastní vědomí vyvine do takové míry, že cítí Boží Přítomnost ­neustále, všude. Cítí, že je jeho svatou povinností odha­lit Boží Přítomnost, kterou cítí a kterou vidí svým vlastním srdcem a svýma vlastníma očima. Nakonec cítí, že své uskutečnění nejvyšší Pravdy musí projevit. K uskutečnění a projevení konečné Pravdy musí dojít zde na zemi a nikde jinde.

Uvědomění si nejvyšší Pravdy se musí udát tady na zemi a projevení Pravdy, nejvyšší Pravdy, konečné Pravdy se musí uskutečnit tady na zemi. Upřímný hledající je božským hrdinou. Musí bojovat proti temnotě, aby zde na zemi naplnil Vůli Boha. Jinak zůstane země zemí a Nebe zůstane Nebem. Mezi zemí a Nebem bude vždy zející propast. Tato naše země musí být přeměněna v Nebe, v místo Radosti, Míru, Blaha a Blaženosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Duše-realizace a Cíl-manifestace.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1997.

Toto je 169th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Duše-realizace a Cíl-manifestace, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »