Jak můžete spojovat své transcendentální Já nebo Ducha se svou fyzickou bytostí?

Sri Chinmoy: Můžeme to udělat, a dělají to každý den ti, kdo následují cestu jógy a duchovní disciplíny. Jóga znamená spojení, vědomé spojení s Bohem. Jsme ztotožněni s Já, ale nyní si to neuvědomujeme. Můžeme si to uvědomit pouze tehdy, jestliže se vědomě zabýváme duchovností, a k tomu potřebujeme aspiraci. Budeme kráčet po cestě aspirace, náš duch se přirozeně spojí s naším fyzickým a fyzické bude oddaně poslouchat pokyny Já. Pak uvidíme, jak se náš vnitřní a vnější život naprosto sjednotily. Tehdy jeden doplňuje a naplňuje druhého. Vnitřní život se stane ztělesněním Pravdy a vnější život se stane projevení Pravdy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Duše-realizace a Cíl-manifestace.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1997.

Toto je 169th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Duše-realizace a Cíl-manifestace, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »