Není vaše cesta obtížnější, protože jste přijali svět kolem sebe?

Sri Chinmoy: Tato cesta je nejsnadnější, nejjistější a nejrychlejší. Pokud tvrdíte, že pro ty, kteří jsou odloučeni a vstoupí do himálajských jeskyní a přehlíží společnost, bude snazší realizovat Boha, souhlasím. Nepřijmou-li však lidstvo, co nakonec získají? Jestliže je vaše pole malé, pouze jeden akr, pak vaše úroda bude také malá. Pokud však vlastníte velký pozemek a máte prostředky a schopnosti ho obdělávat, pak určitě budete mít bohatou úrodu. Stejně tak získáte skvělou úrodu realizace v nekonečné míře, protože jste přijali lidstvo.

Co udělám, jestliže miluji svého Otce a vidím, že moji bratři a sestry Jej ještě nerealizovali? Dám jim své světlo, své dosažení. Svět je třeba opustit – to je stará indická teorie, která je naprosto chybná. Dnes se zřeknete světa, zítra se zřeknete členů své rodiny a pozítří se vzdáte sebe sama. Co pak budete dělat?

Naše cesta je bezpochyby cestou hrdinů, božských hrdinů. Musíme bojovat proti pochybám, obavám, strachu, překážkám, omezení, nedokonalosti, spoutání a smrti. Pokud však doopravdy milujeme Boha, pak nic není obtížné. Všechno se stane velmi jistým a bezpečným. To je nejsnadnější a nejvíce naplňující cesta pro naprosto zasvěcené odvážné duše, které jsou připraveny kráčet, pochodovat, běžet a letět po cestě Věčnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Duše-realizace a Cíl-manifestace.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1997.

Toto je 169th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Duše-realizace a Cíl-manifestace, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »