Kdy slaví Bůh své narozeniny?

Sri Chinmoy: Bůh slaví své narozeniny v srdci hledajícího jedině tehdy, když vidí, že hledající pláče nanejvýš upřímně po dokonalé dokonalosti ve svém životě.

Jak Bůh slaví své narozeniny?

Sri Chinmoy: Bůh slaví své narozeniny na zemi se svou požehnanou radostí ze života.

Dávají všechny duše v podstatě stejný slib, když vstupují do pozemské arény?

Sri Chinmoy: Ne! Před vstupem do pozemské arény učiní každá duše zvláštní slib a tento slib musí zvláštním způsobem splnit předtím, než opustí svět.

Přichází svědomí hned při narození, nebo až po několika letech?

Sri Chinmoy: Svědomí obvykle přichází po třech letech dítěte na zemi.

Je slib duše něco jako proroctví?

Sri Chinmoy: Ne! Slib duše může být snadno zdržen nebo zničen, pokud se temnota nebožského těla, vitálna nebo mysli stane velice silnou. I když je slib duše velmi silný a upřímný, je ve většině případů do jisté míry ovlivněn neposlušnými členy rodiny duše. To se stává docela často.

Jaká jsou naše nezcizitelná práva od narození?

Sri Chinmoy: Naším nezcizitelným rodným právem je náš nárok na Boha. Náš hlavní cíl je stát se Jeho nejvybranějším a nejdokonalejším nástrojem.

Jaký je nejlepší způsob, jak mohou rodiče přijmout nově narozené dítě?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem, jak přijmout nově narozené dítě, je nabídnout vděčnost Absolutnímu Nejvyššímu a zbožně vložit oduševnělé sny do srdce dítěte.

Jak těsné spojení se Zdrojem má malé bezmocné dítě?

Sri Chinmoy: Dítě si neudržuje toto spojení mentálně. Ale duše sama může mít velmi blízké a přímé spojení s Bohem, i když je v malém těle. Bůh dal duši dostatek vnitřního světla, aby s Ním mohla komunikovat. Duše je díky svému spojení s Bohem nejmocnějším členem vnitřní rodiny. Ale když se duše sjednotí s tělem, vitálnem, myslí a srdcem, předstírá, že je bezmocná. Ptáček duše může kdykoliv jednoduše vylétnout z klece, pokud si jej Bůh chce vzít. Ale dokud je ptáček uvnitř klece, musí se dohodnout s tělem, vitálnem, myslí a srdcem prosbami, prosbami a prosbami.

Spojení duše s Bohem je vždy nejsilnější, dokud jsou tělu jen dva, tři nebo čtyři roky. Protože děti nemají mysl, je pro ně velmi snadné udržovat si přímé spojení s Bohem. Ale když vyrostou a začnou rozvíjet a používat mysl, tak je to mnohem obtížnější. Dětem se také dostává zvláštní pozornosti jen proto, že to jsou děti. Bůh dává duším dětí zvláštní pozornost, požehnání a lásku.

Jsou pro duši důležité narozeniny, když je ve zvířecí inkarnaci?

Sri Chinmoy: Když vidíte některá zvířata, víte, že ve své další inkarnaci budou lidmi. Můžete je vidět v ZOO, ale jejich oči, a dokonce i jejich vědomí připomíná lidské. Je-li zvíře velice rozvinuté a vyspělé a blízko tomu, aby se stalo člověkem, tak může duše zvířete slavit narozeniny.

Slaví duše zemí své narozeniny?

Sri Chinmoy: To záleží na tom, zda země je či není duchovní. Některé země nevěří v duši nebo v Boha, a tak jejich duše narozeniny neslaví. Ale pokud země věří v Boha a duši, pak může duše určitě slavit své narozeniny.

Narozeniny země nemusí být v přesný den. V takovém případě má země narozeniny, když v ní zasvitne nové vědomí. Když duše dokáže nabídnout toto nové vědomí občanům země, když duše dokáže vstoupit do těla, vitálna, mysli nebo vědomí země s něčím novým, tehdy duše slaví své narozeniny s veškerou svou radostí.

Mají kosmičtí bohové a bohyně narozeniny?

Sri Chinmoy: Mají, ale jako svoje narozeniny slaví den, kdy se jim stala ta nejšťastnější věc. Když porazí nepřátelské síly na zemi či v Nebi, tak slaví svá vítězství.

Slaví duše tvých děl, například maleb nebo písní, své narozeniny?

Sri Chinmoy: Vědomě ne. Protože jsem jejich stvořitel já, mohu slavit jejich narozeniny, pokud chci. Jestliže jsem namaloval něco výjimečného a chci oslavit den, kdy jsem malbu vytvořil, mohu tak učinit. Ale duše samotné své narozeniny vědomě neslaví.

Jsou naše poslední narozeniny významnější?

Sri Chinmoy: Ano, vaše poslední narozeniny a také první narozeniny mají velmi zvláštní význam. Při vašich posledních narozeninách, předtím, než opustíte tělo, duše počítá, kolik dobrých a kolik špatných věcí jste udělali, kolik jejích slibů bylo splněno a kolik slibů nebylo splněno.

Nejvyšší řekne duši: „Přišel jsem k tobě a nabídl ti tolik, kolik jsem mohl. Kolik Mého Světla jsi projevila na Matce Zemi?“

Duše řekne Nejvyššímu: „Dal jsi mi schopnost a příležitost přijít sem a sloužit Ti. Nyní odcházím zpět do svého nebeského domova se svou vděčností a láskou.“

Jsou některé narozeniny významnější než jiné?

Sri Chinmoy: Ano, při některých narozeninách jste si více vědomi svého vnitřního života, své aspirace a zasvěcení. Takové narozeniny jsou nekonečně, nekonečně důležitější než narozeniny, při kterých jen myslíte na oslavy a přátele, a počítáte, kolik dárků jste dostali. Není důležité, kolika vnějších nebo pozemských úspěchů jste dosáhli, ale kolik hodin jste mysleli na Boha a nabízeli Mu vděčnost za to, že vás poslal do tohoto světa, abyste pro Něj pracovali. Pokud jste si díky síle své modlitby a meditace během konkrétních narozenin vědomi svého cíle, tak takové narozeniny jsou nekonečně důležitější než jiné narozeniny, kdy se vědomě a upřímně nepokoušíte udělat něco významného nebo se stát něčím dobrým pro Boha.