1 Nemysli, nespi

NEMYSLI, NESPI

Když byl dítětem,
jednoho dne
mu jeho otec řekl:
“Nemysli, mé dítě.
Bůh nikdy nemyslí.”
Od té doby, se nikdy nezajímal o to,
aby se naučil umění přemýšlet.

Když byl dítětem,
jednoho dne
mu jeho matka řekla:
“Nespi, mé dítě.
Bůh nikdy nespí.”
Od té doby, se nikdy nezajímal o to,
aby se naučil umění spát.

2 Semínko inspirace, ...

SEMÍNKO INSPIRACE,
ROSTLINKA UVĚDOMĚNÍ,
STROM PROJEVENÍ

Včera
jsem v domě své duše
ukryl semínko inspirace.

Dnes
v místnosti svého srdce
ukrývám rostlinku uvědomění.

Zítra
u dveří svého těla
ukryji strom svého projevení.

3 Ó hledající

Ó HLEDAJÍCÍ

Ó hledající krásy ticha,
toužím po tom, abych s tebou létal.

Ó hledající úsměvu duše,
toužím po tom, abych se rozšířil jako ty.

Ó hledající Skutečnosti Boha,
toužím po tom, abych byl
Světlem Syna svrchovaného Krále
jako ty, s tebou.

4 Slzy

SLZY

Ó chytré slzy
mých očí,
přestaňte sestupovat.

Ó tajné slzy
mého srdce,
začněte vystupovat.
Bůh očekává váš velký příchod.

Ó posvátné slzy
mé duše,
miluji vás;
miluji pouze vás.
Ne proto, že máte poklad světa,
ne proto, že jste pokladem světa,
ale proto, že jste si vybrali mě
jako svého velmi vlastního.

5 Ačkoli spím

AČKOLI SPÍM

Ačkoli spím
během své ranní meditace,
Bůh oceňuje můj pokus.
Proto Bohu děkuji.

Ačkoli spím
během své večerní meditace,
jsem pyšný na svůj pokus.
Proto miluji sám sebe.

6 Za jeden den

ZA JEDEN DEN

Za jeden den
jsem se stal starým:
když země odmítla přijmout
mou pomoc.

Za jeden den
jsem se stal znovu mladým:
když mi Nebesa nabídla
své Přátelství.

Za jeden den
jsem nasytil věčný hlad země:
když mi země ukázala
své zapadající slunce.

7 Boží úmysly

BOŽÍ ÚMYSLY

Hudbu, kterou si přeji slyšet,
Bůh zamýšlí složit.

Lásku, kterou si přeji cítit,
Bůh zamýšlí stvořit.

Radost, kterou se přeji stát,
Bůh zamýšlí nabídnout.

Dokonalost, kterou si přeji spatřit,
Bůh zamýšlí zasít.

8 Člověk božího významu

ČLOVĚK BOŽÍHO VÝZNAMU

Kým byl?
Člověkem skvostné Božskosti!

Kým je?
Člověkem uvězněné pýchy!

Kým se stane?
Člověkem Božího významu,
člověkem podstaty lásky.

9 Hádky s Bohem

HÁDKY S BOHEM

Ty se hádáš s Bohem,
protože
ti Bůh nedal realizaci.

On se hádá s Bohem,
protože
mu Bůh nedal draka aspirace.

Já se hádám s Bohem,
protože
mi Bůh nedal schopnost zcela Jej
projevit na zemi.

Bůh se hádá Sám se Sebou,
protože
Bůh cítí, že mohl stvořit
daleko lepší svět.

10 Proto jsi neuspěl

PROTO JSI NEUSPĚL

Byla to slabá příprava.
Proto
jsi neuspěl.

Byl to špatný odhad.
Proto
jsi neuspěl.

Byla to náhlá sklíčenost.
Proto
jsi neuspěl.

Bylo to bezdůvodné odevzdání.
Proto
jsi neuspěl.

11 Tvé vnitřní počasí

TVÉ VNITŘNÍ POČASÍ

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože nesníš
o ušlechtilých skutečnostech.

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože se bojíš postavit tváří v tvář
svému neživému stínu sám.

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože máš rád život
ve svém drobném světě pokušení a představivosti.

12 Očekávání

OČEKÁVÁNÍ

Dokud jsou lidé smrtelní,
nic od nich neočekávám.
Nicméně jedno očekávám:
plameny jejich vděčnosti.

Dokud jsou bohové nesmrtelní,
mnohé od nich očekávám.
Ale možná jen jedno si vytvoří:
neustálý zájem.

13 Pochybuj, zpochybňuj

POCHYBUJ, ZPOCHYBŇUJ

Ó mé pochybující oči,
když si myslím,
že jsem dokonalou dokonalostí,
pochybujte o mém neslýchaném objevení!

Ó má tázající se mysli,
když se chovám jako Bůh,
zpochybňuj mou pravomoc.

14 Nauč mě

NAUČ MĚ

Ó čilý mravenče,
buď mým sladkým učitelem.
Nauč mě, jak nemarnit čas.
Nauč mě, jak kráčet
po cestě trpělivosti.
Nauč mě prosté, plodné skutečnosti,
špatně pojmenované hloupé jednoduchosti.