1.

Bože, Tvá Velikost
mě zmátla.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvítila.

2.

Bože, Tvá Velikost
mě popletla.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvobodila.

3.

Bože, obdivuji
Tvou Velikost.

Bože, miluji
Tvou Dobrotu.

4.

Bože, Tvá Velikost
je jednou z věcí,
které chci.

Bože, Tvá Dobrota
je jedinou věcí,
kterou potřebuji.

5.

Bože, Tvá Velikost
je mou nenasytností inspirace.

Bože, Tvá Dobrota
je mým hladem aspirace.

6.

Bože, modlím se k Tobě,
abys přede mnou schoval
Tvou Velikost.

Bože, modlím se k Tobě,
abys mi projevil
Tvou Dobrotu.

7.

Bože, klaním se
Tvé Velikosti.

Bože, objímám
Tvou Dobrotu.

8.

Bože, použij Tvou Velikost,
abys ovládal továrnu
mé mysli.

Bože, použij Tvou Dobrotu,
abys řídil loď mého srdce.

9.

Bože, Tvá Velikost
mě děsí.

Bože, Tvá Dobrota
mě osvěcuje.

10.

Bože, modlím se k Tvé Velikosti
z bezmocného strachu.

Bože, medituji na Tvou Dobrotu
z čisté lásky.

11.

Bože, chvěji se
před Tvou Velikostí.

Bože, žasnu
nad Tvou Dobrotou.

12.

Bože, Dům Tvé Velikosti
je nepředstavitelně mocný.

Bože, Domov Tvé Dobroty
je nepředstavitelně míruplný.

13.

Bože, Tvá Velikost
tiší mou pýchu.

Bože, Tvá Dobrota
sytí mou pokoru.

14.

Bože, Tvá Velikost
otřásá celou mou bytostí.

Bože, Tvá Dobrota
kolébá můj život.