1 Lidské v nás docela často …

Lidské v nás docela často
bubnuje na bubny frustrace.
Božské v nás vždy
hraje na flétnu osvícení.

2 Ó hledající, neuvědomuješ si...

Ó hledající, neuvědomuješ si,
co děláš?
Každý den jen proto,
že se modlíš a medituješ,
cítíš, že máš právo
mít výstřední požadavky
na Boha.

3 Jen když žiješ v srdci...

Jen když žiješ v srdci,
můžeš očekávat, že budeš cítit
přítomnost své duše,
jinak nebudeš nic než
pomatený spěch a trápení
své mysli.

4 Je nějaká mysl...

Je nějaká mysl,
která si nemyslí,
že může být snadno
odborník na Boha?

5 Když mysl žije...

Když mysl žije
ve své vlastní jeskyni negativity,
božské v nás
se plné bolesti skrývá.

6 Docela často očekávání ztělesňuje...

Docela často očekávání ztělesňuje
špatné a smutné zprávy.
Proto si musíme dát pozor
na naše rozličná očekávání.

7 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
pomoz mi, pomoz mi
pospíšit si domů,
kde je Oceán Blaženosti
Tvé Lásky.

8 Blaženost a sebedávání...

Blaženost a sebedávání
se narodily současně
a vždy budou žít
společně.

9 Bez ohledu na to, jak zanedbatelné...

Bez ohledu na to, jak zanedbatelné
a bezvýznamné
jsou tvé myšlenky nevědomosti,
jsou nuceny ti překážet a zdržovat
tvůj pochod do Nebe.

10 Jestliže se nemodlíme a nemeditujeme,...

Jestliže se nemodlíme a nemeditujeme,
potom pošetile čekáme na pomoc,
která nikdy nepřijde.

11 Ó hledající, ...

Ó hledající,
učinil jsi ohromný pokrok,
teď když nemáš
dokonce ani trochu víry
ve svůj vlak mysli a vitálna.

12 Bohu nevadí...

Bohu nevadí,
jestliže Mu nerozumíš,
když k tobě mluví.
Můžeš si být jist,
že se nevyjádří jasněji
jen proto, že chceš,
aby tě přiměl porozumět tomu,
co říká.
Jeho Světlo Vize není něco,
co se má pochopit,
ale cosi, co se má milovat a milovat
a nakonec do něj vrůst.

13 Když mé očekávání vychází...

Když mé očekávání vychází
s ranním sluncem,
má frustrace začíná
se zapadajícím sluncem.

14 Jestliže dovolíš své mysli...

Jestliže dovolíš své mysli,
aby nechala své dveře
široce otevřené pochybám,
potom Bohem kvetoucí víru
nebudeš nikdy schopen považovat
za svou vlastní.