Bude zde lidstvo navždy?

Sri Chinmoy: Lidstvo bude existovat navždy, ale lepším způsobem. Věříme v proces evoluce. Dříve byly naše duše v nerostném životě. Potom jsme vstoupili do rostlinného světa, potom do zvířecího království, a nakonec do lidského života. Přijde den, kdy vstoupíme do božského života. Tehdy bude mít lidstvo lepší vědomí a více osvěcující život.

V procesu evoluce může přijít den, kdy budou lidské bytosti zcela přeměněny. Budou mít v sobě tolik světla, že udělají pro Boha na zemi mnoho, mnoho, mnoho dobrých věcí. Nakolik můžeme vidět, Bůh se nechystá zničit nebo zbourat tuto planetu. Lidské bytosti jsou velmi slabé, ale Bůh má k nim velmi zvláštní Náklonnost a Lásku, a má pro planetu zemi velmi zvláštní Požehnání, Lásku a Laskavost.

Jak se lze chránit před pochybností a zůstat na duchovní cestě silným?

Sri Chinmoy: Musíme se každý den modlit za Boží Ochranu a Soucit a každý den k Němu musíme cítit vděčnost, protože nám žehná se Svou Ochranou a Soucitem.

Co je pro duchovní vývoj lepší — zpívat tvé písně v angličtině, bengálštině nebo v ruském překladu?

Sri Chinmoy: Chtěl bych, abyste moji „Invocation“ zpívali v angličtině, i když anglicky neumíte. Na druhou stranu je vaším mateřským jazykem ruština a je zde mnoho těch, kteří anglicky neumí, a proto je nezbytný překlad, aby mohli znát význam slov. Přeji si tedy, aby byla tato píseň přeložena. Když zpíváte tuto píseň příležitostně ve svém vlastním jazyce, můžete získat jistý druh neobvyklé radosti a rozechvění. Chtěl bych však, abyste většinou zpívali „Invocation“ v angličtině.

„Invocation“ jsem zkomponoval v angličtině. Když ke mně přišla původní slova, všechna a každé z nich přišla z mého vlastního nejvyššího zážitku a realizace. Navenek můžete říci, že jsou to jenom slova. Poslední řádek je tak jednoduchý: „Thou art one Truth, one Life, one Face.“ Může je říci každý Tom, Dick či Harry. Když jsem ale psal tato slova, tak jsem je nejenom viděl, ale také cítil, a stal se jimi. To, co jsem vyjádřil skrze moji „Invocation“ — skutečnost, Božskost, živoucí dech písně samé — tím jsem se ve skutečnosti stal. Pokud jde o mé ostatní písně, záleží na jednotlivci. Máte-li raději bengálské písně spíše než anglické, učte se bengálské. Jestli vám nějaké anglické písně dávají radost, potom se je naučte. Musím jenom říci, že mnoho mých anglických písní není na stejné úrovni jako mé bengálské písně. Některé mé anglické písně mohou být umístěny na stejnou úroveň jako bengálské. Jsou zde ale stovky a stovky bengálských písní, které mi dávají ohromnou blaženost, ne proto, že jsou napsány v bengálštině — která je mým mateřským jazykem — ale proto, že jejich melodie jsou velmi rozechvívající, osvěcující a naplňující.

Když píši básně nebo komponuji písně v angličtině, nikdy nemyslím na bengálská slova nebo myšlenky; přirozeným způsobem ke mně přicházejí anglická slova a myšlenky. Protože jsem se ale narodil v Bengálsku, je mi bližší bengálská atmosféra, vibrace, bengálský způsob vyjadřování a odhalování Božskosti uvnitř mě, než vypůjčená anglická slova nebo jazyk.

Zpívejte tedy prosím „Invocation“ v angličtině. Při vzácných příležitostech ji můžete zpívat v ruštině. Také když máte Joy Days a někteří z vás chtějí získat zvláštní radost, můžete ji zpívat v ruštině. Ale během vašich pravidelných setkání ji prosím zpívejte v angličtině. U ostatních písní se rozhodněte sami. Pokud vám dávají větší radost bengálské písně, zpívejte v bengálštině. Občas, když znáte význam slov, získáte radost navíc. Na druhou stranu není nezbytné znát význam písně. Je mnoho, mnoho písní v různých jazycích, jejichž významu nerozumíme. Dostáváme ale ohromnou radost, když je zpíváme, nebo když nasloucháme zpěvu ostatních.

Byli jsme pozváni na tvé šedesáté narozeniny. Je naděje, že budeme pozváni na tvé sté narozeniny?

Sri Chinmoy: Ať už mne Nebesa chtějí nebo ne, jsem upřímně dychtivý je navštívit. Nebudu na zemi sto let. V mém případě je to vyloučeno. A jak už jsem řekl mnoho a mnohokrát, toto je moje absolutně poslední inkarnace. Bůh mi slíbil, že si už nebudu muset vzít žádné další lidské inkarnace. Toto je tedy moje poslední a poslední a poslední inkarnace.

Ale ať už budu kdekoliv, v Nebi nebo jinde, určitě budu žehnat svým duchovním dětem, které na mě budou myslet, které se ke mně budou modlit a které budou meditovat na Supreme ve mně. Bez ohledu na to, kde se budu nacházet, budu vám všem oddaně a láskyplně sloužit, za předpokladu, že na mě budete myslet a meditovat na Supreme uvnitř mě. Fyzické není jedinou skutečností. Vrcholnou důležitost má ale život jednoty, srdce jednoty, bytí jednoty a dech života jednoty.

Ať už budu kdekoliv, vždy budu mít pro tuto planetu dobrou vůli, lásku a požehnání. Zůstanu této planetě zemi věčně, věčně, věčně vděčný, protože zde mi dal můj Milovaný Supreme ze Své Nekonečné Štědrosti vrcholnou příležitost, abych Mu sloužil. A já Mu zkouším sloužit tak dobře, jak mohu Jeho vlastním Způsobem.