1.

Neposlušnosti,
čas se navršil!
Teď zmlkni,
sbal se
a zmiz!

2.

Neposlušnosti,
zničila jsi
krásu mého života
a vůni mého srdce.

3.

Není nic takového
jako zanedbatelná neposlušnost.

4.

Neposlušnosti,
jsi vždy nesnesitelná,
ale nikdy, nikdy nejsi
nepřemožitelná.

5.

Myšlenky neposlušnosti
jsou zodpovědné
za úplnou ztrátu
očí krásy mého srdce.

6.

Bezesně a bezdechu
ochraňuj sám sebe
před drakem neposlušnosti,
ó milovníku Boha.

7.

Dnešní neposlušnost
je
zítřejší
bouřlivou pohromou.

8.

Neposlušnost neomezená
je hladem tvé hlouposti.

9.

Tento náš svět
je plný neposlušných lidí.
Nemůžeš se pokusit
být výjimkou?
Pokus se!
Jistě se ti to podaří.

10.

S nadějí
Bůh vystavěl tento svět.
S neposlušností
si člověk staví svůj svět.

11.

Neposlušný hledající
je odsouzen k brzkému vstupu
do svého hrobu bez duchovnosti.

12.

Neposlušnosti,
Bůh může k tobě přijít
se svým Odpuštěním,
ale nikdy, nikdy se svou Hrdostí.

13.

Poslušnost říká Bohu:
„Otče, řekni mi prosím,
jak Tě mohu těšit více,
nekonečně více.“

Neposlušnost říká Bohu:
„Bože, jsi-li skutečně
Vlastníkem
nekonečného Soucitu,
proč mě nemůžeš
učinit šťastným
mým vlastním způsobem?“

14.

Ve vnitřním světě
je neposlušnost hledajícího
nebezpečná.
Ve vnějším světě
je neposlušnost hledajícího
nakažlivá.