Ó mé srdce aspirace

1.1

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Od té doby, co jsi mě opustilo,
jsem nikdy neviděl,
jak se na mě Bůh usmívá.


  1. MAHW 1 -34. Následujících 34 básní bylo napsáno 23. a 24. srpna 1993 v New Yorku.

2.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Ty jsi mou základnou jistoty
víry v Boha.

3.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Jsi to ty, kdo mi dal
nezdolnou odvahu
čelit nejen neznámému,
ale také uspokojit Nepoznané.

4.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Ty jsi jediný
kdo ukončí mé pozemské trápení
a probudí mou Nebeskou extázi
zde na zemi.

5.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nevidíš, že oba mé světy,
svět snů
a
svět skutečnosti,
žalostně a bezmocně
pláčou pro tebe?

6.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tvé radostné pomoci
by můj spánek nevědomosti po tisíce let
neskončil.

7.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Vše, co od tebe potřebuji,
je klid moře ticha mé duše.

8.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe,
nehledě na to jakým směrem jdu,
vede mě
ke zbytečné nicotnosti.

9.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Prosím vrať se zpět.
Slibuji ti, že se vzdám
vedení života mysli
nadobro.
Věř mi.

10.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Vrať se zpět.
Od této chvíle ti dám
svou radostnou a bezesnou vůli.
Poslechnu tě a potěším tě
v každém směru.

11.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pokaždé když na tebe myslím,
slyším novou
rozechvívající melodii Boha.

12.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Jsem oslepen a zasažen
chuligánem pochybnosti.
Přijď okamžitě na moji záchranu!

13.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pokusme se znovu
opatrně, dušeplně a sebedáváním
kráčet po cestě
objevení Boha.

14.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nezapomeň,
že ty jsi jediným zlatým mostem
mezi mým životem naděje
a Božím Okem Slibu.