15.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pro tebe a pro mě
zde není odpočinku.
Musíme každý den společně zpívat
naši píseň sebepřekonání
u Nohou
našeho Pána Milovaného Nejvyššího.

16.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Každý den mě obdarováváš
nově rozkvetlým snem.
Zoufale potřebuji
tebe i tvůj sen.

17.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Zapomnělo jsi
Boží vlastní transcendentální Moto:
„Nikdy se nevzdávej?“
Proto, nikdy to se mnou nevzdávej,
nikdy to se sebou nevzdávej
a obzvláště
nikdy to nevzdávej s mojí hloupou myslí,
která potřebuje osvícení Boha
s tvojí a mou pomocí.

18.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bůh mi telefonoval
zprávy pro tebe.
Jednoduše nevím, co mám odpovědět.
Prosím vrať se okamžitě zpět
a vezmi telefon.
Každých pět minut zde Bůh volá
s velmi důležitým
a osobním vzkazem pro tebe,
pouze pro tebe.
Nevím, o čem je.
Proto přijď okamžitě zpět
a promluv s Bohem,
a já ti budu velmi vděčný,
pokud se mnou můžeš sdílet
jen trochu z tvého rozhovoru
s Bohem.

19.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bůh hladoví
po tvých plamenech jídla aspirace.

20.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Bez tebe nemohu stavět
svůj palác naplnění naděje.

21.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Přijď zpět
se svou fontánou míru ticha.
Tentokrát nedovolím
své neklidné mysli
vyrušovat tě.

22.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Pouze s tebou a v tobě
jsem schopen jít daleko za
své vlastní schopnosti.

23.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Každý den, bez selhání,
od tebe potřebuji
schopnost zachovat
mé přátelství jednoty víry v Boha.

24.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nemohu bez tebe milovat Boha,
nemohu bez tebe poslechnout Boha.
Bez tebe nemohu udělat nic
zbožně, dušeplně
a nepodmíněně
abych viděl Boha usmívat se na mě.

25.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Prosím tě za odpuštění.
Nikdy více nedovolím
své tázající a zmatené mysli
vstoupit
do tvého života ticha ceněného Bohem.

26.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Nabízím ti
svůj dech vděčnosti,
protože jsi to bylo ty, kdo mi ukázalo
jak patřit pouze Bohu.

27.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Zoufale tě potřebuji
pro to, že ztělesňuješ
moji nejrychlejší rychlost vzývání Boha.

28.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Když na tebe myslím každou chvíli,
vidím
tvou nesrovnatelnou krásu růže.

29.

Ó mé srdce aspirace,
kde jsi?
Můj pták lásky k Bohu létá
výše než nejvýše
na nejsilnějších křídlech
pouze, když jsi se mnou
a pro mě.