Reportér: Jakou roli hraje hudba v duchovním životě jednotlivce?

Sri Chinmoy: Role hudby v duchovním životě je nesmírně důležitá a významná. Bůh je Nejvyšší Hudebník a celé Jeho stvoření je Jeho božskou Hudbou. V každém okamžiku můžeme být Jeho vědomými nástroji. Samotná duchovní hudba je nástrojem, který nám ukazuje naši univerzální Realitu.

Reportér: Pak tedy souhlasíte s tradiční myšlenkou, že člověk je dutá bambusová flétna, na kterou hraje Bůh?

Sri Chinmoy: Ano, to je to, o co všichni usilujeme — být nástrojem Nejvyššího.

Reportér: Jste nazýván indickým duchovním Mistrem.

Sri Chinmoy: Jsem nazýván duchovním Mistrem, ale vždy se budu nazývat hledajícím, věčným hledajícím, který se učí u Nohou svého Milovaného Nejvyššího. Život je největší příležitostí k pokroku a v každé chvíli můžeme této příležitosti využít. Každý z nás je hledající jdoucí po cestě Věčnosti, která nemá žádný začátek ani konec.

Reportér: Říkáte, že všichni jsme žáky?

Sri Chinmoy: Všichni jsme hledající. Někteří z nás hledají vědomě, jiní zas nevědomě. Ale jestliže něco děláme vědomě, získáváme více výhod.

Reportér: Pojem „Mistr“ je něco, s čím se lidé ze Západu velmi často potýkají. Mohl byste něco říct o vztahu mezi Mistrem a oddaným či žákem?

Sri Chinmoy: Duchovní mistr je ten, kdo osvítí hledajícího. Mistr je jako soukromý vychovatel, který pomáhá hledajícímu naučit se vnitřní znalosti, aby mohl bojovat proti noci nevědomosti a plavat v moři světla moudrosti. Soukromý vychovatel učí studenta a pomáhá mu každým způsobem, jak se předmět naučit. A pak, když student skládá ve škole zkoušku, zvládne ji dobře. Takže duchovní Mistr je ten, který pečlivě učí studenta, jak zvládnout vnitřní zkoušku. Existuje však pouze jeden skutečný Učitel a tím je sám Pán Nejvyšší. My, duchovní Mistři, jsme jen Jeho nástroji.

Pokud vím o některém oboru trochu víc než vy, pak vám mohu pomoci. Pokud o něčem jiném víte víc vy, pak mi na tomto poli můžete pomoci zase vy. Jestliže v rodině ví starší bratr o otci víc než jeho mladší bratři a sestry, pak má schopnost je učit. Ale nikdy nebude tvrdit, že je otcem. Starší bratr pouze řekne mladším: „Já vím o otci trochu víc než vy, a tak vám řeknu, jak se k němu můžete dostat.“ My, kterým se říká duchovní Mistři, jsme jako starší bratři lidstva. Jsme členové téže rodiny, která se snaží mladší bratry a sestry naučit, jak ocenit, vážit si, obdivovat a uctívat našeho nebeského Otce.

Reportér: Říkáte, že jsme všichni v nějaké oblasti života mistři?

Sri Chinmoy: Zajisté. Pokud budu chtít něco vědět něco o tom, jak funguje rozhlasová stanice, budete mít možnost mě to naučit. V této oblasti jsem naprosto bezmocný. Takže pokud se o něčem chci dozvědět, půjdu za odborníkem v té oblasti a naučím se to od něj.

Reportér: Tento druh odevzdanosti, o kterém mluvíte — ochota věnovat sám sebe zcela Mistrovi — potřebuje hodně odvahy, že ano?

Sri Chinmoy: Je to otázka osobní volby a vnitřního přesvědčení. V minulosti jsme vždycky poslouchali mysl. Naše mysl nám řekla, abychom udělali jisté věci a my jsme se snažili ji poslouchat, protože to byl šéf. Ale nebyli jsme spokojeni. Nyní chceme, aby šéfem bylo naše srdce. Naše srdce nám říká, že existuje jiná cesta — dokážeme-li se sjednotit s vyšší Skutečností, pak budeme mít ve svém životě více spokojenosti a dokonalosti.

Reportér: Jestliže vám dobře rozumím, tvrdíte, že samotná mysl nám nedá nikdy uspokojení.

Sri Chinmoy: Máte pravdu; mysl nám nikdy nedá uspokojení. Mysl nám říká: „Udělejte to a budete šťastní.“ Děláme to, o co nás mysl žádá, ale spokojenost nikdy nenacházíme.

Reportér: Mysl nás zkouší přesvědčit, že jsme šťastní.

Sri Chinmoy: Mysl nás chce přesvědčit o určitých skutečnostech, ale když se ponoříme hluboko do nitra, uvidíme, že se mysl naprosto mýlí. Skutečné štěstí nikdy nedostaneme tím, že budeme poslouchat mysl. Právě teď nás mysl neúmyslně klame. Myslí si, že zná pravdu, ale bohužel tomu tak není. Pak přijde chvíle, kdy se mysl naplní svými nedokonalostmi a přizná se, že nám nedokázala poskytnout štěstí. Vidí, že když zaklepeme na dveře svého srdce a vstoupíme do něj, získáme radost. Mysl chce také radost a štěstí a tak se v té chvíli stane žákem srdce.

Reportér: To je zajímavé. Mysl se odevzdá srdci.

Sri Chinmoy: Ano, odevzdá se, protože také potřebuje spokojenost a mír.

Reportér: Promluvme si o cestě srdce — o které se ve východní tradici mluví jako o cestě bhakti. Rád bych také v této chvíli mluvil o meditaci, protože to, co zde naznačujeme, je něco, co je velmi často špatně pochopeno, co se týče meditace. Mnoho lidí věří, že meditace je zážitek mysli, i když ve skutečnosti tomu tak není — ačkoliv je mysl zpočátku zapojena.

Sri Chinmoy: Meditace je něco, co přesahuje mysl. Mysl je omezená. Vždy myslí na „já“, „mé“ a „moje“. Ale meditace je neomezená. Když meditujeme, uvědomujeme si naši univerzální skutečnost, naši univerzální jednotu. Tehdy jsme se stali jedním se svým sebedávajícím srdcem. Malá kapka dává celou svou skutečnost, svou omezenou skutečnost, rozsáhlému oceánu. Když odevzdá svou oddělenou existenci, stane se jedním s oceánem samotným. A tak když dáváme, dostáváme na oplátku nekonečně víc. Sebedávání je stávání se Bohem. V okamžiku, kdy sami sebe dáme oduševněle, oddaně, bezvýhradně a bezpodmínečně Nekonečnému, stáváme se Nekonečnem samotným. Když nabídneme svou malou pozemskou existenci našemu Milovanému Nejvyššímu, stáváme neoddělitelně jedním s Jeho univerzální a transcendentální Realitou.

Reportér: Mohl byste našim posluchačům v pár minutách přiblížit editaci — co meditace je a co není? Jaké jsou některé důvody a výhody meditace?

Sri Chinmoy: Meditace je sebeobjevování. V životě se snažíme objevit mnoho věcí, ale bohužel se většinu času nesnažíme objevovat sami sebe. Když prostřednictvím meditace objevujeme sami sebe, jasně vidíme, že jsme vybrané Boží nástroje. Vybraným nástrojem je ten, kdo má mír mysli a zároveň tento mír může nabídnout zbytku světa.

Meditace nám vždy pomáhá vidět v sobě univerzální pravdu, univerzální krásu a univerzální blaženost. Když meditujeme, máme pocit, že svět má skutečný význam. Většině lidí nemá svět, kromě utrpení, bídy a nedobrých zkušeností, co nabídnout. Ale když meditujeme, vidíme, že svět takový není. Má krásu, má čistotu, má jednotu. Svět je Boží stvoření a Bůh je veškeré Světlo a Blaženost. Jak tedy může být Jeho stvoření samým utrpením? Když meditujeme, snažíme se objevit Nejvyšší tajemství, která nám ukazují, jak můžeme neustále sloužit lidstvu a naplňovat svou nejvyšší Skutečnost.

Reportér: A co meditační techniky? Co navrhujete, aby se používalo jako metoda meditace?

Sri Chinmoy: Pokud člověk nemá učitele, radím hledajícím, aby se snažili uklidnit a utišit mysl, a nedovolit, aby do ní vstoupily špatné myšlenky. Jakmile je hledající napaden špatnou myšlenkou, musí se ji pokusit zničit. Musí se otevřít pouze povzbuzujícím, osvěcujícím a naplňujícím myšlenkám. Pokud do mé mysli během meditace vstoupí nenávist, pokusím se ji nahradit láskou. Pokud do mé mysli vstoupí nejistota, pokusím se ji nahradit jistotou. A pokud do mé mysli vstoupí pochybnosti o mých duchovních schopnostech, okamžitě se pokusím vynést do popředí víru, aby pochybnost zničila.

Reportér: Jak je to s pravidelností meditace? Jak často bychom měli meditovat?

Sri Chinmoy: Pravidelnost je nesmírně důležitá. Každý den jíme alespoň dvakrát, ne-li třikrát, abychom uspokojili požadavky našeho fyzického těla. Podobně musíme meditovat každý den, abychom vyživovali svou duši, naši vnitřní existenci. Takže dělejme první věci jako první. Vzhledem k tomu, že duše byla vytvořena dříve než tělo, musíme myslet na dítě, které přišlo do rodiny jako první. Pokud myslíme na tělo dříve, než myslíme na duši, vkládáme vozík před koně. Takže každý upřímný hledající by měl meditovat alespoň dvakrát denně.

Reportér: Je dobrý nápad meditovat aspoň pár minut před tím, než zasedneme k jídlu?

Sri Chinmoy: Neradím svým studentům, aby těsně před jídlem vážně meditovali. Ale oni často přibližně minutu před jídlem meditují.

Reportér: Několik našich posluchačů by se rádo zeptalo na nějaké otázky. Dejme prostor volajícím.

Volající: Jak poslouchám Sri Chinmoye v rádiu, cítím obrovskou božskou lásku, která z něj vyzařuje. Zajímá mne, jak mohu být k této lásce více vnímavější.

Sri Chinmoy: Větší schopnost vnímat božskou lásku získáte, pokud dokážete každý den cítit, že láska je vaším veškerým zdrojem a že jste na zemi proto, abyste neustále v myšlenkách i činech nabízeli lásku, kterou již máte. V každé chvíli máte spoustu myšlenek a pomocí každé z nich můžete nabízet lásku. A pokaždé, když něco uděláte, můžete cítit, že tento čin není ničím jiným, než vyjádřením lásky. Jestliže ve chvíli, kdy myslíte a něco děláte, dokážete cítit, že nabízíte lásku lidstvu, okolnímu světu, budete schopni přijímat více univerzální lásky. Takto můžete cítit, že Boží božská Láska je tu zcela pro vás.

Volající: Proč pomáháte Američanům, když v Indii hladovějí milióny lidí?

Sri Chinmoy: Bůh mě neposlal na zem, abych byl sociální pracovník. Mým posláním je krmit ty, kteří jsou hladoví v nitru. Tím, že pracuji v Americe, plním Vůli Nejvyššího Pána tím, že sloužím na Západě hledajícím, kteří jsou duchovně hladoví.

Volající: Jsem běžec a v nedávné době jsem viděl v obchodě plakát na běh se jménem Sri Chinmoye. Sri Chinmoy musí být běžcem i meditačním Mistrem; jen mě zajímá, co o tom řeknete.

Sri Chinmoy: Fyzická kondice má v našem životě velký význam. Pokud je tělo v dobrém stavu, můžeme dobře vykonávat všechny naše aktivity. Běh ve vnějším životě nás činí aktivními a dynamickými. Vnější běh nám také připomíná, že musíme běhat i uvnitř. Každá lidská bytost jde po cestě Věčnosti. Pokud budeme moci namísto chůze ve vnitřním světě běžet, bude náš pokrok mnohem rychlejší a svého cíle dosáhneme dříve. Proto každý den běháme nebo děláme fyzické cvičení, abychom se stali silnými, zdravými a dynamickými. Tyto vlastnosti nám značně pomáhají v našem vnějším životě, stejně jako v tom vnitřním. Naše modlitby a meditace nám zase pomáhají v našem běhání. Prostřednictvím modlitby a meditace rozvíjíme intenzivní sílu vůle. Tato síla nám může velmi pomoci při našem vnějším běhání.

Volající: Pozoruji, že když Sri Chinmoy hovoří o meditaci, zní to velmi povědomě a zcela normálně, i když jsem si vždycky myslel, že meditace je něco vzdáleného. Způsob, jakým to vyjadřuje, zní velmi přirozeně a prakticky. Může to Sri Chinmoy komentovat?

Sri Chinmoy: Představa, že meditace je něco neobvyklého, nebo že musíme vstoupit do himálajských jeskyní, abychom realizovali Boha, je mylná. Bůh je všude. Když k Bohu přistoupíme s celým svým srdcem, cítíme blízkost a jednotu se zbytkem světa. Když se správně modlíme a meditujeme, máme pocit, že existuje jen jedna rodina, a tou je Boží rodina. Pokud přistoupíme k realitě se svým srdcem, uvidíme, že není nic jiného než jednota. Musíme meditovat v srdci, se srdcem, abychom přivedli do popředí duši. Pokud to dokážeme, vždy budeme mít v sobě pocit trvalé jednoty.

Reportér: Dnes je můj host ve studiu indický duchovní Mistr Sri Chinmoy a mluvili jsme o meditaci a o našem vztahu s Bohem. Jeden ze způsobů, jakým se prostřednictvím Sri Chinmoye projevuje tvořivost, leží v oblasti hudby. Složil tisíce písní, včetně jedné věnované Havaji. Chtěl byste nám o této písni něco říct?

Sri Chinmoy: Tuto píseň jsem složil před týdnem a je mým oduševnělým věnováním duši Havaje. Byl jsem hluboce pohnut, inspirován a energizován vnitřní a vnější krásou Havaje. Zde na Havaji vidíme dva aspekty božské skutečnosti: sílu a krásu. Obvykle tyto dva mocné atributy společně nevídáme. Ale tady vidím jak krásu, tak i sílu. Když se podívám na hory, vidím krásu a sílu. Když se podívám na moře, vidím krásu a sílu. Když se podívám kdekoliv na přírodu, je to samá krása a síla. Když se podívám na jednotlivce, kteří zde žijí, znovu vidím krásu a sílu. Krása a síla mě tady na Havaji společně inspirovaly a osvítily, a výsledkem je tato má nejpokornější a nejoduševnělejší nabídka duši Havaje:

Havaji, Havaji, Havaji!
Ó východní slunce, ó západní nebe!
Srdce kvalit, mysl množství:
hledající Pravdy, milovníky života
v tobě nalézám.

Rád bych teď tuto píseň zazpíval.

[Sri Chinmoy zpívá.]

Reportér: Děkuji mnohokrát; bylo to milé. Poslouchali jste duchovního mistra Sri Chinmoye, který zpíval píseň, kterou složil zhruba před týdnem. Líbí se mi tato společná myšlenka krásy a síly Havaje vedle sebe. Krásná myšlenka, krásná myšlenka.

Jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit — na začátku jste mluvil o rádiu. Jedna z velmi silných věcí, které cítím, je, že rádio jedinečné, že je to velmi emocionální médium. Rádio je médium srdce, zatímco televize je vizuální médium. Myslím, že jednou z věcí, které tento a také další rozhlasové programy mají společné, je to, že posluchač získává určitý vnitřní pocit o osobě, s níž je veden rozhovor. Myslím, že posluchači měli dnes možnost, kromě toho, že slyšeli, co říkáte, získat o vás velmi hluboký pocit. Mluvil jste o srdci a doufám, že dokázali cítit univerzální aspekt vašeho srdce a vaší práce. A chtěl bych vás opravdu pochválit za vaše příspěvky, nejen jednotlivým hledajícím, ale také celé planetě prostřednictvím Organizace spojených národů. Žijeme na jedné planetě.

Sri Chinmoy: Je to naprostá pravda, jsme z jedné rodiny; proto bychom měli být pro jednu rodinu: pro lidstvo. Meditace nás učí vědomí jednoty a je to vědomí, které spojuje nebe a zemi.

Reportér: Je půl dvanácté a vím, že máte další schůzku. Byl bych rád, kdybyste k nám znovu někdy přišel, až budete tady. Určitě tu budete srdečně vítán a bylo to naprosto nádherné.

Sri Chinmoy: Z hloubky svého srdce bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mi dal zlatou příležitost skutečně oddaně posloužit mnoha, mnoha upřímným hledajícím zde na Havaji.

Předmluva k prvnímu vydání

Tato kniha se skládá ze čtyř přednášek, které měl Sri Chinmoy při návštěvě Havaje v březnu 1980 a z rozhlasového rozhovoru, jenž se uskutečnil o několik měsíců dříve.Inspirován krásou a silou těchto ostrovů pak Sri Chinmoy napsal píseň,která je vyjádřením vnitřních kvalit a vlastností Havaje.