Poznámka editora

Následující modlitby nabídl Sri Chinmoy během své návštěvy v Qingdao v Číně v prosinci roku 2004

21. prosince 2004

Qingdao, China

1 Smrt není konec...

Smrt není konec.
Smrt
je náš tichý přítel.

2 Smrt má konec ...

Smrt má konec.
Život
je nekonečný proud.

3 Můj Pán mi říká ...

Můj Pán mi říká,
že má poslušnost Bohu
daleko přesahuje všechny hranice.

4 Boží Oko Spravedlnosti...

Boží Oko Spravedlnosti
si docela často
bere dovolenou.

5 Samolibý život...

Samolibý život
duchovního hledajícího
je neobyčejně zničující.

6 Upřímně aspirující hledající...

Upřímně aspirující hledající
vždy uspějí.

7 Život poslušnosti Bohu...

Život poslušnosti Bohu
je vnitřní krásou
a zároveň vnější krásou.

8 Vlak Soucitu Boha...

Vlak Soucitu Boha
veze k Cíli pouze ty,
kteří mají bezmeznou víru
v Boží Soucit.

9 Bůh chce, aby byl každý hledající...

Bůh chce, aby byl každý hledající
pro celý svět
a napořád.

10 Mé radostné odevzdání se...

Mé radostné odevzdání se
Boží Vůli
je expresním vlakem
k Božím Nohám.

11 Naše aspirující okamžiky...

Naše aspirující okamžiky
urychlují
náš příchod k Bohu.

12 Pamatuj ...

Pamatuj,
tvůj úsměv krásy srdce
je pro všechny.

13 Veselost ...

Veselost
je
nanejvýš pozoruhodným začátkem.