14 Nikdy nedovol...

Nikdy nedovol,
aby se rychlost tvé aspirace
snížila.

15 Láska srdce se nachází...

Láska srdce se nachází
v srdci
lásky každého.

22. prosince 2004...

22. prosince 2004

Qingdao, Čína

16 Život není...

Život není
bezmocný pláč.
Život je
odvážná pouť.

17 Uvnitř mého spoléhání se...

Uvnitř mého spoléhání se
na sebe sama
panuje velká nejistota.

18 Uvnitř mého spoléhání se na Boha...

Uvnitř mého spoléhání se na Boha,
má duše rozeznívá
zvon mého vítězství.

19 Nechceš-li být...

Nechceš-li být
v duchovním životě bezdomovcem,
potom vědomě vlož své srdce
a svůj životní dech
do Domova Srdce
svého Pána Nejvyššího.

20 Naše Boží bezpečí...

Naše Boží bezpečí
žije na dvou místech:
uvnitř výšek naší duše
a uvnitř hlubin našeho srdce.

23. prosince 2004...

23. prosince 2004

Qingdao, Čína

21 Bůh říká mému srdci...

Bůh říká mému srdci:
„Vítej, vítej,
mé dítě aspirace.“

22 Má víra ...

Má víra
dokáže kdykoli otevřít
Dveře Božího Srdce.

23 Neobviňuj nikoho ...

Neobviňuj nikoho
za tento svět.
Svět je celý
Božím Stvořením.

24 Vše, co je dobré...

Vše, co je dobré,
opatruji.

25 Vše, co je špatné...

Vše, co je špatné,
vědomě a záměrně
zapomínám.

26 Nemůžeme pronásledovat božské myšlenky...

Nemůžeme pronásledovat božské myšlenky
stejným způsobem,
jakým nás pronásleduje neštěstí?