Jak můžeme cítit více jednoty se svými spolupracovníky?

Sri Chinmoy: Nejsou-li vaši spolupracovníci duchovní, nebo nemají-li o duchovnost zájem, potom si musíte procvičovat více soucitu a obětování. Jestliže někdo potřebuje více laskavosti a náklonnosti, měli byste být připraveni je nabídnout — ne podle toho, kolik si zaslouží, ale podle velkodušnosti vašeho vlastního srdce. Pokud je na vás někdo nepříjemný anebo vám nepomáhá, vezměte to jako výzvu, že k němu budete obzvlášť milí, obzvlášť laskaví a obzvlášť hodní, tak abyste v něm dokázali vynést do popředí jeho dobré vlastnosti. Někteří lidé jsou dobří a někteří špatní. Nad špatnými musíme zvítězit pomocí trpělivosti, zájmu a lásky. Budeme-li se k nim chovat stejně, jako se oni chovají k nám, jen vstoupíme do zvířecího světa. A tak musíme konat božským způsobem. Někteří lidé jsou dobří a někteří jsou špatní. Nad špatnými můžeme zvítězit svou trpělivostí, zájmem a láskou. Budeme-li se ale k nim chovat tak, jak se chovají oni k nám, vstoupíme do zvířecího světa. Takže musíme jednat božským způsobem.

Co je Bůh? Kde je?

Sri Chinmoy: Bůh je všude. Pokud Jej ale nevidíme nebo necítíme ve svém srdci, potom Jej nedokážeme vidět nikde. Nejprve Jej musíme vidět v sobě a promlouvat k Němu ve svém srdci. Budeme-li to dělat, jen tehdy budeme také schopni Boha vidět všude okolo. Chybí-li uvnitř našeho srdce Bůh, pak Boha nikde neuvidíme, nebudeme moci s Bohem mluvit ani se s Bohem setkávat.

A nyní, co je Bůh? Bůh může mít tvar a může být i bez tvaru. Může mít tu nejzářivější podobu a ve stejný okamžik může být i čistou energií. Je nekonečnou energií bez počátku a má také tu nejjasnější podobu. Bůh je vodou i ledem. Někdo má rád vodu a někdo jiný má rád led. A také jsou lidé, kteří někdy mají rádi vodu a někdy chtějí led.

Záleží to na hledajícím, co sám chce. Může chtít vidět Boha v lidské podobě — ale jako absolutně božského, nejvyššího a dokonalého. Cítí, že pokud bude mít Bůh podobu, bude pro něj snazší Jej poznat nebo realizovat. A tak má raději osobního Boha. Na druhou stranu, pokud někdo cítí, že chce jít za podobu a dualitu osobního Boha, a že chce stále zůstat v nekonečném Míru, Světle a Blaženosti, může to tak také udělat. A stejný hledající může ráno vzývat Boha s podobou a večer plakat po Bohu bez tvaru, po nespoutané energii.

Je meditace pro každého, bez ohledu na to, jestli ten člověk vědomě hledá Boha?

Sri Chinmoy: Ano, meditace je pro každého, ať již hledá Boha vědomě nebo ne. Hlavně si musí člověk uvědomit, jak daleko chce dojít. Někdo může studovat ve školce. Naproti tomu někdo jiný může jít na střední školu a vysokou školu a získat vysokoškolský titul nebo doktorát. To je ale vnější vědění. Meditace nám dává vnitřní moudrost.

Můžete být spokojeni s trochou vnitřní moudrosti. Na druhou stranu ale možná zjistíte, že budete spokojeni jen s nezměrným mírem, světlem a blažeností. Záleží to tedy na tom, kde se chce hledající zastavit. Tak jako chodíme do školy za vnějším poznáním, musíme meditovat, abychom získali vnitřní moudrost. Jestliže chce být hledající spokojen jen se zlomkem míru, světla a blaženosti, pak je získá. A pokud chce získat nezměrný mír, světlo a blaženost, pak je také získá za předpokladu, že bude nadále pravidelně, oddaně, oduševněle, bezvýhradně a bezpodmínečně meditovat.

Je možné, aby někdo dosáhl stavu realizace Boha tím, že se bude oddaně věnovat svému náboženství?

Sri Chinmoy: Ano, tím že se někdo věnuje svému vlastnímu náboženství, může realizovat Boha. Ale musí cítit, že existuje něco vyššího a hlubšího než náboženství, a tím je stálý vnitřní pláč. Náboženství nám řekne, že Bůh je. Řekne nám, že musíme být dobří, musíme být laskaví, musíme být prostí, upřímní a čistí. Toto vše nám náboženství nabízí. To je obecné náboženství. Ale kromě toho existuje také duchovní náboženství, které je vyšší a hlubší. To nám říká, že nestačí, abychom věděli, že Bůh existuje. Musíme Jej také vidět, musíme Jej cítit, my do Něj musíme vrůst. A to děláme pomocí modlitby a meditace.