Část I — Okultismus a mystika

Můžeme se dozvědět hodně o okultismu čtením knih?

Sri Chinmoy: Mnoho mých žáků studuje knihy, které se zabývají okultismem. Jsem si toho plně vědom, ale můj upřímný požadavek na vás je, abyste tyto knihy nestudovali, pokud nejsou napsány duchovními Mistry nebo realizovanými dušemi. Většina knih psaných o okultismu jsou sbírky smyšlených představ, které nemají nic společného se skutečností. Prostým studiem knih o okultismu nemůže člověk nikdy získat ani trošku okultní síly. Knihy nikdy nemohou předat skutečné tajemství okultismu. Člověk si rozvíjí okultní síly tím, že jde hluboko do nitra a rozšiřuje své vědomí. Nebo pokud má člověk opravdový upřímný pláč, aby tyto skryté síly přivedl do popředí a použil je pouze pro Božské, pak si může rozvinout okultní sílu.

Člověk se může také naučit okultismus od duchovních Mistrů, kteří mají jak okultní, tak i duchovní sílu. Pokud chce člověk cvičit okultismus, aby sloužil lidstvu nebo probudil vědomí lidstva, musí nejprve porazit strach. Musí porazit všechny druhy strachu na fyzické, vitální, mentální i psychické úrovni. A také pokud má být okultismus vykonáván, aby sloužil Nejvyššímu, Božskému v lidstvu, musí si člověk podmanit nižší vitálno neboli sexuální síly. Můžete je nazývat nečistými, neosvícenými touhami v naší lidské přirozenosti. Tyto síly musí být zcela poraženy. Pak člověk musí cítit, že žije věčný život v pomíjivém životě. Jestiže si člověk dokáže uvědomit, že žije věčný život v pomíjivém životě, může Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, které dosáhl ve své vlastní vnitřní bytosti nebo vědomí, sloužit lidstvu způsobem, který si přeje Nejvyšší. Tehdy není okultismus prokletím, ale požehnáním.

Přál bych si, aby si moji oddaní žáci, kteří mají o okultismus zájem, pamatovali, že nejdříve přichází duchovnost, pak okultismus, první Božskost, pak lidstvo. Božskost není mimo lidstvo, Božskost je uvnitř lidstva. Ale pokud a dokud nepoznáme Božskost, nemůžeme sloužit lidstvu. Musíme zůstat uvnitř Božskosti, a teprve potom můžeme sloužit lidstvu.

Jaký druh okultismu používají duchovní Mistři?

Sri Chinmoy: Skuteční duchovní Mistři nepoužívají okultismus k tomu, aby hráli nějakou roli ve vnější lidské společnosti. Nejvyšší okultismus budou používat pouze ve vnitřním světě, aby pomohli upřímným hledajícím a lidstvu. Podle mého osobního názoru musí být okultismus považován za něco velmi posvátného a drahocenného. Musí být vyhrazen pro aspirující lidstvo, protože pokud okultismus vstoupí do společenského a politického života, okamžitě ztratí svou čistotu a poklidnost. Pak nebude pro lidstvo žádnou duchovní službou. Duchovní okultismus, čistý okultismus, jež mám na mysli, musí být použit pouze pro aspirující lidstvo.

Jaký je rozdíl mezi okultistou a jogínem?

Sri Chinmoy: Okultista dělá obrovský hluk. Jogín se snaží změnit tvář světa.

Často říkáte, že vidíte ostatní, kteří mají trochu okultních schopností. Jak vypadají jejich okultní síly?

Sri Chinmoy: Je to jako vlastnictví. Pokud vidím, že má někdo peníze, mohu snadno říct, že je opravdu má. Vidím jeho schopnosti; vidím jeho okultní sílu v jeho duševních schopnostech. Může mít jakoukoli formu. Je to něco uvnitř vás.

Podobá se to něčemu?

Sri Chinmoy: Může mít fyzický tvar. Někdy okultní síla vypadá jako ostrý šíp; může letět jako kulka. Zatímco okultní síla působí, může mít jakoukoli formu, kterou si zvolí, ale také nemusí příjmout vnější tvar. Okultní nebo duchovní síla nemusí mít vždy tvar, abyste ji rozpoznali. Je to jako vědomí. Vědomí může být velmi pevné a hmatatelné. Můžete se jej dotknout, můžete ho jíst, můžete ho cítit. Ale také může být velmi ploché jako voda.

Jeden kousek cukru může mít jakoukoli formu: může vypadat jako homole nebo to může být kostka, ale stále je to cukr. Šrí Rámakrišna říkal, že led a voda jsou totéž. Pokud uvidíte led, je to realita; pokud uvidíte vodu, je to také realita. Existují pouze dvě formy, které můžete vidět. Ale okultní síla může být viděna v neviditelné podobě.

Odkud pocházejí různé druhy síly?

Sri Chinmoy: Všechny pocházejí z Boží Milosti; veškerá síla je z Boží Milosti. Pokud chcete okultní sílu, mohu vám ji dát; pokud chcete sílu intuice, mohu vám ji dát. Ale dostanete ji jen silou svého vlastního ztotožnění, silou vaší jednoty se mnou.

Co bychom měli dělat, když si chceme rozvinout okultní síly?

Sri Chinmoy: Z přísně duchovního pohledu není nutné rozvíjet okultní síly. Bůh je jediná Skutečnost, kterou potřebujeme. Je na Něm, aby nám dal jakoukoli sílu, ať už je to fyzická, mentální nebo psychická. Je-li to Jeho Vůle, dá nám sílu, když budeme určeni, abychom pro Něj něco udělali Jeho vlastním Způsobem. Modleme se k Bohu, aby nám dal Světlo. Jinak nám mohou jakékoliv síly z okultní úrovně způsobit problémy. Jestliže se modlíme a meditujeme pouze pro Světlo, pak když Světlo sestoupí, osvítí naše vědomí. Když v nás potom Bůh bude chtít rozvinout nějakou duchovní sílu, abychom mohli lidstvu více pomoci, přirozeně nám ji dá. Tajemství nejvyšší Pravdy je toto: Nežádej o nic kromě Boha — Nejvyššího Světla. V nejvzdálenějších zákoutích svého srdce musíme cítit, že je to Nejvyšší Světlo, které potřebujeme, abychom změnili svou povahu, potěšili Boha, naplnili Boha, sloužili Bohu v lidstvu a sloužili trpícímu lidstvu.

Mohl byste nám říct, co znamená mystika?

Sri Chinmoy: Existují tři hlavní směry nebo cesty duchovnosti: karma jóga, bhakti jóga a džňána jóga. Džňána je cesta poznání nebo moudrosti. Ve džňána józe je zvláštní větev, které se říká rádža jóga neboli královská cesta, po které člověk běží nejrychleji. Můžete ji nazvat zkratkou. Pracuje s mimořádnou aspirací, dychtivostí a neustálým zasvěcením. Mystik následuje cestu rádža jógy.

Mystik není někdo, kdo je vágní nebo kdo žije mimo normální svět, i když si bohužel lidé takto mystika představují. Mystik je hledající, který chce s pomocí dynamické energie, prostřednictvím intuice, objevit Pravdu tou nejrychlejší cestou. Pomocí třetího oka uvidí Pravdu rychleji než jakkoliv jinak, rychleji než letící kulka. Pokud však někdo chce mít takovou zbraň, pak se musí přirozeně vzdát všeho nebožského, co v něm je. Všechno, co je božské, přijme a pokusí se ve svém životě rozvíjet.

Mystik je ten, kdo chce uvidět Pravdu co nejdříve, co nejvíce osvěcujícím a naplňujícím způsobem. Mystik není někdo, kdo opovrhuje vším praktickým. Ale tady na Západě, ale i v Indii, lidé nevěnují mystikovi pozornost. Jednoduše říkají: „Je nepraktický, stará se jen o Boha a nezajímá se o svět. Dívá se jen na Slunce, dívá se na Měsíc, dívá se na kopce. Není určen pro tento svět.“ Ale skutečný mystik je ten, kdo chce vidět božské tajemství ve všem, v přírodě i v lidských bytostech.

Chce jít k podstatě, ke Zdroji, rychleji, než si to kdokoliv dokáže představit. To je skutečný mystik.

Část II — Neviditelný svět

Má Bůh rád kouzla?

Sri Chinmoy: Bůh má kouzla moc rád, protože je božským Kouzelníkem. Každou vteřinu něco dělá, jen to nevidíme. Bůh je nejvyšší Kouzelník. Když používáme své vnější oči, tak Jeho kouzla nevidíme, ale když používáme své vnitřní oko, vidíme Jeho kouzla neustále. Jednou věcí je ale použít svou vnitřní vizi a věcí druhou je stát se jedním s Jeho transcendentální Vizí. Tehdy to vůbec nenazýváme kouzlem, ale nezbytnou a nevyhnutelnou zkušeností.

Vnější bytost nemá žádný vnitřní zrak; je slepá. Proto vůbec božská kouzla nevidíme. Bůh dělá v každém okamžiku miliony a miliardy věcí. Ale lidské oči jsou zbytečné, vnitřní zrak vidí všechno. Vnitřní vize nemusí nutně znamenat vnitřní jednotu, neoddělitelnou jednotu. Můžete vidět obraz svýma očima, ale nemusíte se s ním sjednotit. A stejně tak můžete vaším vnitřním zrakem vidět božská kouzla, ale nemusíte se s nimi sjednotit.

Jak vnímáte ty, kteří se zabývají automatickým psaním a podobnými věcmi?

Sri Chinmoy: Hledající na duchovní cestě, který usiluje o skutečnou duchovnost, si nikdy v takových činnostech nebude libovat. Jít za nějakým médiem, abyste se dozvěděli, co se děje v nebi, na zemi nebo ve vitálním světě, to nelze vůbec nazývat duchovností. Duchovnost znamená neustálou snahu o úplné sjednocení s Bohem. Duchovnost znamená přirozenou jednotu člověka s Bohem. V dnešním světě se Bůh stal nepřirozeným. Pro lidské bytosti, které jsou plné nevědomosti, se Bůh stal něčím neobvyklým a nepřirozeným. Ale pro ty, kteří následují cestu skutečné duchovnosti, je Bůh naprosto normální a přirozený.

Takže pokud znáte někoho, kdo se zajímá o automatické psaní, média a tranzy, musíte se v něm pokusit zapálit plamen aspirace. Nemusí vás poslechnout, ale pokud je vám velmi blízký a drahý, snažte se mu ukázat, že automatické psaní není dobré. Pouze koncentrace, meditace a kontemplace mu mohou dát trvalou spokojenost. Ale snažte se, aby cítil, že je to on, kdo objevil tuto pravdu, a ne vy, kteří mu ji ukazujete. Když člověk cítí, že odhalil pravdu zevnitř, pak se tato pravda stává normální a přirozenou; stane se živou skutečností. Tímto způsobem jej budete schopni přivést na správnou cestu. Takže to prosím zkoušejte v nitru, a nikoliv navenek. Vaše vnitřní úsilí bude mnohem plodnější.

Astronomové vedou velkou diskusi o tom, zda se vesmír nekonečně rozšiřuje nebo zda je omezený. Který pohled je správný?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, že existují dva vesmíry. Jeden je zeměpisný vesmír, druhý je vesmír vědomí. Takže pokud vědci odkazují na vesmír vědomí, chci říci, že se neustále rozšiřuje. Ale zeměpisný vesmír je omezen. Podle našich mentálních představ myslíme na svět, pak na vesmír, a poté na samotné stvoření. Každý z nich je větší než ten předešlý. Ale musíme vědět, že věci, které vytváříme nebo vymýšlíme svými mentálními nebo dokonce intuitivními schopnostmi, jsou omezené. To, co je však neomezené, je vesmírné vědomí, které se neustále překonává a rozšiřuje.

Když slyšíme, že vesmír roste, musíme vědět, že to, co se ve skutečnosti rozšiřuje, je duchovní vesmír. Vždycky říkám, že lidské srdce je velmi malý sval, ale duchovní srdce, které je uvnitř mě, uvnitř vás, uvnitř každého, ukrývá Univerzální Vědomí. Toto srdce dokonale ukrývá vesmír, bez ohledu na to, jak se sám rozšiřuje. Vesmír je vždy uvnitř tohoto srdce.

Jeden vesmír tvoříme svými předpojatými mentálními představami, ale ten nemá nic společného s realitou duše. Vesmír, který je spojen s realitou naší duše, se neustále rozšiřuje a překonává sám sebe. S tímto duchovním vesmírem přicházíme do kontaktu, když máme ty nejvyšší duchovní zážitky nebo realizaci. Předtím je vnitřní vesmír jen mentální představa. Pokoušíme si ho představit, ale i když použijeme sílu představivosti, pořád je omezený. Představujeme si nekonečnou rozlohu zeleně, která se rozprostírá dál a dál. Cítíme, že naše představivost je nekonečná, ale protože používáme mysl, za pět nebo deset minut nebo za pět hodin se zastaví. Nemůže jít dál, protože je v mentálním světě. Jdeme-li za mentální svět až do intuitivního světa, pak znovu získáme záblesk nekonečného vesmíru, ale tato vize je jen jako malý plamínek. Nedávno jsem odpovídal na otázku o intuici. Řekl jsem, že je jako plamen, ale když se otevře třetí oko, tehdy uvidíme rozdíl mezi plamenem a sluncem. Dokud není otevřeno třetí oko, všechno je velmi malé. S intuicí a představivostí můžeme o vesmíru něco vědět, ale nemůžeme ho změnit. Teprve když se otevře třetí oko a začne působit, můžeme spálit všechny špatné činy naší minulosti a urychlit náš budoucí pokrok.

Co se stane, až se fyzické slunce stane tak staré, že vyhasne? A co se stane, až zestárne země?

Sri Chinmoy: Nejdražší dítě, nevíme, co se stane v příštím okamžiku. Slunce, tato hvězda, se stává chladnou, chladnější, nejchladnější. Ale než vyčerpá veškeré své světlo, Bůh ví, kolik tisíc inkarnací budeš mít. Kdo ví? Dlouho před tím, než přestane vydávat světlo, realizuješ Boha a tehdy se budeš moci o tuto hvězdu postarat. Teď se obáváš, že tato hvězda zmizí. Ale když tato hvězda opravdu zmizí, Bůh tu bude stále. Mžikem oka může vytvořit další sluneční hvězdu, která opět začne jako dítě a znovu vydá světlo.

Bůh může nahradit kohokoliv nebo cokoliv. Jak vždycky říkám, nikdo není nepostradatelný, a ani současná hvězda-Slunce není nepostradatelná. Bůh používá někoho nebo něco; to je důvod, proč říkáme, že tato osoba nebo věc je nepostradatelná. Kdo je využíván Bohem, je nepostradatelný. Bůh je všude; jen On dává určitému jednotlivci nebo věci příležitost Jej projevit. Když někoho používám, je v mých očích nepostradatelný. Někomu zavolám a požádám ho, aby okamžitě vytiskl knihu. Když mu zavolám, je v té chvíli nepostradatelný. Ale v příštím okamžiku, nebudu-li chtít, aby byla kniha vytištěna, pak mu tu práci nezadám a nebudu ho považovat za nepostradatelného. Když maluji, pravá ruka je nepostradatelná, protože ji používám. Ale jestliže ji nechci použít a budu chtít použít levou ruku, Bůh mi tuto schopnost dá, protože On je v mé levé ruce také.

Stejné je to i v případě, kdy Bůh používá jako svůj nástroj planetu nebo lidskou bytost — i tehdy cítí, že tato osoba nebo věc jsou nepostradatelnými. Když někdo na zemi dělá nějakou práci, Bůh nechá tohoto člověka pocítit, že je nepostradatelný, protože se Boží Vědomí zaměřuje na tohoto člověka. Takže Bůh dal slunci příležitost nabízet světlo. Boží stvoření nezačalo s touto hvězdou-Sluncem. Jeho stvořením bylo Jeho Ticho, Jeho stvořením byl Jeho Sen. Postupně vznikly všechny planety, hvězdy a vše ostatní. Bůh žije ve Věčném Nyní. Bůh nikdy nepřemýšlí. Bůh nemá mysl ani mozek jako obyčejní lidé. Řeknu ti upřímně, že nejenže Bůh nepoužívá mozek, ale ani ho nemá. Můžeš se pokoušet Mu mozek dát; přijme ho s vděčností. Ale právě teď nepoužívá mysl. Nic nepočítá. Bůh a počítání nejdou dohromady. Bůh a matematika opravdu nejdou dohromady. Proto jsem byl v matematice špatný student.

Jestliže začneš něco počítat, tvá skutečná radost zmizí. Když uvidíš hromadu bankovek, můžeš si myslet: „Ach, tolik peněz!“ Když potom začneš počítat jednodolarové bankovky, z celé hromady bankovek se stane jen dvacet dolarů. Než jsi začal počítat, měl jsi radost, kolik máš peněz. Ale jakmile jsi uslyšel „dvacet“, veškerá tvá inspirace a radost zmizela.

Bůh je moudrý; proto nepočítá. Počítání znamená, že se svazuješ — svazuješ se se svým pokladem, se svým bohatstvím, se svou realizací. Bůh nechce sám Sebe svázat. Proto pokračuje ve tvoření a tvoření. V okamžiku, kdy počítá, všechno se ztratí; Jeho radost zmizí.

Je v našich životech důležitý vliv planet?

Sri Chinmoy: Je-li hledající velmi upřímný, opravdový a velmi pokročilý, vliv planet ho nemůže ovlivnit. Duchovní Mistři nejsou planetami ovlivňováni vůbec. Pokud se něco stane v životě duchovního Mistra a planety tuto událost naznačují, neznamená to, že to zapřičinily planety. Ne, je to shoda náhod. Ale v životě naprosto obyčejných lidí hrají planety významnou roli.

Planety jsou jako poškozená gramofonová deska, která hraje stále stejnou melodii. Avšak kromě planet existuje svět nekonečně vyšší. Odtud můžeme snadno ze záznamu cokoliv vytvořit nebo smazat. Pokud to smažeme, pak můžeme přidat něco nového. Stejně tak i Váš osud lze takto upravit pomocí Milosti Nejvyššího. Pokud je hledající velmi pokročilý a získá od Boha či od velkého duchovního Mistra značnou Milost, pak ho již planety nemohou nijak ovlivňovat. Dokonce i když je člověk obyčejným hledajícím, jestliže zasáhne Mistr, planety nemohou nic dělat.

Udělal jsem to mnohokrát pro nejobyčejnější, neaspirující žáky. Byla to Vůle Nejvyššího; proto jsem musel zasáhnout. Kdyby to nebyla Jeho Vůle, vůbec bych to neudělal.

Mají planety a hvězdy nižší vitálno?

Sri Chinmoy: Všechny planety a hvězdy mají vitální vědomí a často jsou spojeny s nižším vitálnem, nikoli dynamickým vitálnem. Měsíc má obrovsky nebožské vitální vědomí, které pro duchovní hledající často vytváří problémy. Umožňuje nebeským bytostem, aby zničily meditaci duchovních Mistrů. Když se duchovní Mistři chystají dosáhnout Nejvyššího, když se chystají vstoupit do samádhi a do světa Za, tehdy nepřátelské síly přijdou a žádají nebeské nymfy, aby šly k duchovním Mistrům a tančily. Tyto překrásné bytosti přicházejí, aby pokoušely Mistry a zastavily je před dosažením Nejvyššího. Měsíc umožňuje těmto nádherným nymfám tancovat tak nebožským způsobem, že Mistři velmi často upadnou. Toto pokušení je již mnohokrát zničilo. Planety a hvězdy mohou dělat totéž.