1 Můj Pane, mám na Tebe tak mnoho stížností...

Můj Pane,
mám na Tebe tak mnoho stížností.
Jsi dost laskavý,
jsi dost statečný
poslechnout si mé stížnosti?

„Mé dítě,
nejsem ani laskavý ani statečný,
ale jsem moudrý.“
Můj Pane,
jak to myslíš?

„Povím ti později, co tím myslím.
Prozatím mi dovol,
abych si poslechnul všechny tvé stížnosti
na Mě.“

2. Můj Pane, ...

Můj Pane,
proč jsi mi dal
mysl plnou temnoty?

3. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč dovoluješ nešťastným vzpomínkám
na mou minulost,
aby mě napadaly a mučily
tak nemilosrdně?

4. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
nevidíš,
že mé dny a noci
se skládají z nesnesitelných souženích?

5. Můj Pane, ...

Můj Pane,
tento Tvůj svět mě nechce.
Dokonce mě ani nepotřebuje.
Přesto není jediného dne,
kdy bys mě nežádal,
abych miloval a sloužil tomuto světu.
Můj Pane, řekni mi,
proč tohle děláš?

6. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
po léta jsem Ti říkal,
že tenhle svět je lůžkem z trní.
Ale Ty mi dál říkáš,
že tenhle svět je lůžkem z růží.
Já jsem tím, kdo trpí!
Pro mě nejsi nic než Kazatel!

7. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
myslíš si, že Tvé Uši
jsou příliš drahocenné na to, aby naslouchaly
modlitbám mého nevinného srdce?

8. Můj Pane, ...

Můj Pane,
co od Tebe mohu očekávat,
pokud nechceš plně cítit
muka mého srdce?

9. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč musím zbytečně a hloupě
přesvědčovat svou mysl,
že bez Tebe
bude můj život přinucen
slabě dohořívat?

10. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
protože se k Tobě modlím celou noc,
abych Tě potěšil,
spánek se mnou není spokojen
a žárlí na Tebe.
Spánek mě nadobro opustil.
Ty jsi mě nadobro opustil.
Běda, kde stojím?
Sám, bezmocný, bezcenný a zbytečný!

11. Můj Pane, ...

Můj Pane,
běda, má mysl mě naučila
pouze dvě mantry:
„Co mám dělat?
Kam mám jít?“
Jsem si jistý, že Ty jsi naučil
mou mysl
tyto dvě mantry!

12. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
nemáš nic jiného na práci,
než mě vystavovat bolesti
z Tvé Nepřítomnosti.

13. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
jsi slepý,
že Ti musím dát zrak, abys viděl,
že stojím před Tebou
v proudících slzách.

14. Můj Pane, ...

Můj Pane,
zpívám Tvou Píseň Vítězství,
co mi hlas stačí.
Jasně vidím,
že jsi nechal
Své Uši zcela zavřené.