41001

Začal jsem svou cestu
jako hledající Boha.
Teď jsem milovník Boha
a cítím, že se brzy,
velmi brzy stanu tím,
kdo Boha opravdu naplní.

41002

Bůh nechce, abych Jej obdivoval.
Chce jen, abych Ho miloval
a miloval a miloval.

41010

Skutečně vypadáme božsky
a nanejvýš krásně,
když zavřeme svá ústa
a otevřeme svá srdce.

41011

Bůh je unaven
z našich názorů.

41012

Bůh po nás chce
jen přesvědčení.

41013

Téměř většina
lidských přátelství
dlouho nevydrží.

41018

Jak Bůh, tak i člověk,
jsou vždy dychtiví
slyšet dobré novinky.

41021

Jsme v bezpečí,
jen když Bůh vybírá za nás.

41024

Poslouchat Boha —
to je být vybraným hráčem
v Boží Kosmické Hře.

41025

Ne člověk,
ale jen Bůh
si zaslouží potěšení.

41026

V duchovním životě
není nic tak sladkého,
jako oddanost.

41027

Meditace zastaví
mysl, která miluje zvuk.

41028

Každé srdce
je
příležitost realizace Boha.

41069

Bůh mi říká:
„Mé dítě, nedělej si starosti
se svou připraveností.
Jen utíkej a utíkej
jak nejrychleji můžeš
vstříc ke Mně.“