41070

Nejšťastnější okamžik
mého života nebyl,
když mi Bůh dal Svou nekonečnou Sílu,
ale když jsem dal Bohu
svůj bezmocný pláč srdce.

41072

Bůh po mně chce,
abych byl závislý jen na Něm.
Jen potom mne bude
uvnitř i vně učit
s nejvyšším Soucitem a Zájmem.

41073

Miluj Boha Božím způsobem —
ne přemýšlením,
dokonce ani ne aspirováním,
ale stálým sebenabízením.

41075

Když upřímně aspirujeme,
Bůh pro nás otevřeně
dělá vše.

41077

Síla těla je potřebná,
ale vůle duše je nepostradatelná.

41078

Pokud chceš ve svém
duchovním životě uspět,
pak se zcela odevzdej Bohu.

41085

Ne co říkáš,
ne co děláš,
ale čím se nakonec staneš
je jediná věc,
o kterou se Bůh stará.

41087

Božskost se dotkla nejtemnější noci.
Hle, je to noc,
která vrostla do nekonečného Světla.

41088

Bůh má čas,
aby mne přeměnil.
Ale běda, já nemám čas
Jej poslechnout.

41089

Můj Pane,
je to na Tobě,
zda mne zahrneš nebo vyjmeš
z Tvé Manifestace na zemi.
Já budu šťastný úplně stejně.

41090

Můj Pane,
dej mi schopnost,
abych se vždy sjednotil
s tím co máš rád
i co máš nerad.

41091

Pýcha a pád dolů
jsou neoddělitelní.

41092

Miluj Boha —
tvé naděje, že Jej potěšíš,
se určitě stanou skutečností.

41093

Bůh po tobě nechce,
abys Mu dokázal svou lásku.
Chce jen po tobě,
abys cítil, že tě má bezesně rád,
a jen tě prosí,
abys tomu věřil.

41095

Každý den
mě Bůh žehná
s nespočetnými příležitostmi.
Běda, je nějaký den,
kdy je nikdy neutratím?