1

Můj Pane,
přikázal jsi mi,
abych Ti nabídl
Sedmdesát sedm tisíc stromů služby.
Poslechnu Tvůj absolutní Příkaz.

2

Mé srdce
je jedním z mých domovů,
ale jediným Domovem mého srdce
je Bůh.

3

Abychom uviděli Tvář Boha,
musíme nejprve pohltit
Nektarový prach
Božích Nohou.

4

Abychom uviděli Oko Boha,
musíme se nejprve stát
Srdcem Boha.

5

Pláč země stoupá,
ale před tím,
než se dotkne Oka Nebes,
vrátí se.

6

Úsměv Nebe sestupuje,
ale před tím,
než se dotkne srdce země,
vrátí se.

7

Mé srdce vděčnosti Bohu
je extází duhového tance
mé duše.

8

Můj Pane Nejvyšší,
urychli narození
mého srdce vděčnosti.

9

Dnes jsme mé srdce a já
přemíru šťastní,
protože vidíme,
jak balón ega mé mysli
ztrácí velmi rychle svou výšku.

10

Můj milovaný Nejvyšší,
nechci se stát
mozkem počítače.
Chci se stát jen
řetězem oddanosti.

11

Mysl upřímnosti
je dlouhá cesta.
Srdce čistoty
je delší cesta.
Život božskosti
je nejdelší cesta.

12

Když mysl neaspiruje,
stává se obětí
pustošících a zničujících myšlenek.

13

Pro mysl to není vůbec těžký úkol
stát se úmyslně anti-božskou.

14

O má mysli,
jak dlouho se budeš těšit
ze svých chabých argumentů
proti Božímu soucitnému Oku?