15

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
svět očisťující dech.

17

Avatár je ten,
komu Samotný Bůh říká
svět osvěcující tajemství.

18

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
Boží vlastní Sny
pro plné projevení Boha
zde na zemi.

19

Avatár je ten,
kdo se ochotně skloní
pod tíhou utrpení světa.

20

Trvalé uspokojení
spočívá pouze
v kořenech víry.

21

Podezřívavá mysl
a prozíravé srdce
se nemohou nikdy smírně dohodnout.

22

Můj Pane,
skutečně vidíš a cítíš
mé tlukoucí srdce,
jak po Tobě žalostně vzlyká?

„Mé dítě, cítím, cítím,
a považuji je
za zcela Své!“

23

Každý den s duchovním Mistrem
je pro žáka
život zachraňující
a život formující příležitost.

24

Každý den můj Pán prochází
mou zkouškou zklamání.
Každou noc můj Pán prochází
mou zkouškou rozzlobení.

25

Ó hledající Boha,
jak můžeš být takový hlupák,
že si neuvědomuješ,
že každý Bohem zadaný úkol
pro tebe je zlatou příležitostí,
jak urychlit tvou cestu k Bohu?

26

Ó hledající,
tvá duše je ve značných rozpacích,
když tě má představit Bohu.

27

Ó hledající,
je mi tě upřímně líto.
Celý tvůj život se stal
hromadou obav mysli.

28

Chci se stát
krásou a vůní
sebedisciplinovaného života.

29

Jestliže ti ve tvém duchovním životě
chybí upřímnost,
pak budeš směřovat
vstříc NICOTĚ.

30

Ať se má láska k Bohu
rozhoupe
do plného projevení.