4006

Stále se připravuj
na volání
Nejvyššího vnitřního Kormidelníka.

4010

Můžeme obdivovat Boha
svýma očima,
můžeme obdivovat Boha
svým srdcem,
ale opravdově uspokojeni
jsme jen tehdy,
když obdivujeme Boha
na svých kolenou.

4012

Naše srdce se nejkrásněji
rozvinou a rozkvetou ve chvíli,
kdy nepodmíněně oceníme
přispění ostatních
k dokonalosti světa.

4028

Tak často říkáme Bohu,
co dělat.
K našemu obrovskému překvapení
je Bůh nepředstavitelně poslušný.

4029

Neboj se
zítřejšího světla.
Zítřejší světlo
vyčistí tvou džungli mysli
a zkrášlí tvou zahradu srdce.

4033

Chceš-li skutečnou svobodu,
svobodu duše,
pak se ponoř hluboko dovnitř.

4086

Cokoliv dobrého, božského,
osvěcujícího a naplňujícího
tě minulost naučila,
to si přines zpět a opatruj to.

4095

Uvědomuje si lidstvo,
kde je vědomí duchovního Mistra,
když medituje?
Pozná vůbec někdy lidstvo,
co Mistr dělá pro zlepšení lidstva?
Ne, nikdy!

4122

Ó má mysli,
nezkoušej vysvětlovat pravdu.
Nic tím nezískáš.

4138

Má jediná touha byla
realizovat Boha.

4139

Má jediná touha je
stát se druhým Bohem.

4140

Má jediná touha bude,
aby každá lidská bytost
realizovala Boha.

4143

Skutečný hledající nechce vědět,
co mu zítřek přinese.
Zajímá se jen o jedinou věc:
co může udělat,
aby zvýšil standard lidstva.

4175

Rozšiř své srdce,
abys do svého života zahrnul
všechny kouty zeměkoule.