4203

Není-li vnější blahobyt
založen na vnitřní Božskosti,
pak je v duchovním životě
jen přítěží.

4208

Poněvadž je Bůh všudypřítomný,
vševědoucí a všemocný,
nemůže se snad o tebe postarat?
Určitě může.
Ale musíš mu dát šanci.

4214

Milujeme-li jedině Boha,
nebudeme mít čas dívat se kolem,
abychom uviděli,
kdo je lepší a kdo je horší.

4219

Nezáležíc na tom,
co jsi pro lidstvo udělal,
lidstvo řekne:
"Nic. Neudělal jsi nic.
Očekávali jsme od tebe
mnohem, mnohem víc."

4220

Dokonce i když jsi ještě nedokončil
Boží úkol, Bůh řekne:
"Mé dítě,
udělalo jsi nekonečně víc,
než jsem očekával."

4264

Nebesa chtějí mír a mají mír.
Země si myslí,
že to může nějak zvládnout
i bez míru.

4629

Běda, velmi omezený čas
je dán mocným duším,
aby splnily
ty největší úkoly projevení Boha
na zemi.