1.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že Boží Kosmické Plány
nejsou ani nevysvětlitelné,
ani záhadné.

2.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že Bůh je velmi prostý
a je velmi snadné Jej milovat —
jako květinu nebo dítě.

3.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že tento svět
není Božím Žonglováním
a není Božím Potěšením,
ale Jeho Pokladnicí.

4.

TADY a TEĎ
musím připravit svůj život,
aby se jako moje duše —
představitel Boha na zemi,
ponořil do oceánu blaženosti.

5.

TADY a TEĎ
musím cítit,
že můj Pán Nejvyšší
mě ze své nekonečné Štědrosti
v každém okamžiku
vdechuje do svého Srdce.

6.

Úpěnlivě prosím Boha,
aby mi dal trochu více času.
Bůh říká: „Ne, Mé dítě, ne!
TADY a TEĎ.“

7.

Ke své největší blaženosti
TADY a TEĎ
neomylně vidím,
jak ke mně Bůh přichází,
neohlášený a bez doprovodu.

8.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že každá lidská bytost
je obdařena schopností
být tyčícím se majákem
v temné noci
dnešního světa.

9.

TADY a TEĎ
si musím rozvinout schopnost
vidět každou lidskou bytost
jako stavitele mostu
mezi vnitřním srdcem aspirace
a vnějším životem zasvěcení.

10.

TADY a TEĎ,
a ne potom —
to musí být zákon
mého života.

11.

Ne potom,
ale TADY a TEĎ
na mě sestoupilo
toto nejvznešenější poznání:
Ztratit znamená získat.
Ztratil jsem své malinké já,
jen abych našel své Univerzální Já.

12.

TADY a TEĎ
si musím uvědomit,
že láska k Bohu
je mým jediným náboženstvím,
mou jedinou duchovností
a mým jediným osvícením.

13.

TADY a TEĎ
se od Boha učím,
že pro každou lidskou bytost
připravil něco zcela jedinečného.
Proto nesmím být žádostivý.
Nesmím se rmoutit.
Nesmím namítat.
Nesmím odmítat.

14.

TADY a TEĎ
musím vzít svou odpovědnost
za projevení Boha
a uspokojení Boha
nanejvýš vážně.