Leden

1. ledna

Tři sta šedesát pět příležitostí realizovat Nejvyššího, odhalit Nejvyššího a naplnit Nejvyššího.

2. ledna

Co dělám?
Nechávám Boha, aby na mě myslel.
Co jiného dělám?
Nechávám Boha, aby mým prostřednictvím mluvil.
Co více mohu udělat?
Mohu nechat Boha, aby mě učinil tak božským a dokonalým, jako je On.

3. ledna

Nesoutěžím se světem.
Soutěžím se svou nevědomostí.
Neporovnávám se se světem.
Porovnávám se s dokonalostí své duše.
Nespolupracuji s hloupostí světa.
Spolupracuji s nejčistší upřímností svého srdce.

4. ledna

Život a smrt.
Toto jsou dvě Požehnání, které jsem dostal od Boha.
Život mě inspiruje, abych si uvědomil nejvyšší Pravdu.
Smrt chce, abych se probudil a pospíšil si.

5. ledna

Bůh mi sdělil nejšťastnější novinku, že mě miluje, i když se nezajímám o to, abych Jej miloval.
Sdělil jsem Bohu nejohromnější novinku, že na Něj myslím, ačkoliv na mě stále myslí nevědomost.

6. ledna

Co dokážu dělat.
Ačkoliv jsem nicotnější než hmyz,
odvažuji se kritizovat Boha Všemohoucího.
Co dokážu dělat.
Ačkoliv jsem Jeho dítětem lásky,
odvažuji se na Něj zapomínat a nevšímat si Ho.

Co nedokážu dělat.
Ačkoliv jsem člověk,
nedokážu žít pravý lidský život.
Co nedokážu dělat.
Ačkoliv prosazuji svou existenci na zemi,
nevím, kdo jsem a proč tu jsem.

7. ledna

Když toužím, nemožnost se na mě mračí.
Když aspiruji, možnost mě volá.
Když mám vůli, ničím pýchu nemožnosti
a možnost měním na nevyhnutelnost.

8. ledna

Tam, kde se nedostává radosti, nedostává se lásky.
Tam, kde se nedostává lásky, nedostává se ničeho.
Tam, kde je Pravda, tam je Naplnění.
Tam, kde je Naplnění, tam je Bůh, jen tam.

9. ledna

Ne mluví skrze mou mysl:
„Existuje-li Bůh, jak to, že jsem Ho nikdy neviděl? Žádný Bůh.“
Ano mluví skrze mé srdce:
„Protože existuje pouze Bůh, jsem si jist, že Ho jednoho dne uvidím. Ačkoliv Ho nevidím, cítím Ho všude.“ Mysl spí, zatímco srdce aspiruje. Srdce pláče pro Boha, zatímco mysl o Bohu pochybuje a pokřikuje na Něj.

10. ledna

Dívám se vzhůru. Získávám čas.
Dívám se kupředu. Využívám čas.
Dívám se dovnitř. Šetřím čas.
Dívám se zpět. Plýtvám časem.

11. ledna

Pomáhat lidstvu znamená vidět Jednotu.
Sloužit lidstvu znamená získat Božskost.
Vlastnit lidstvo znamená přivítat Mnohost.

12. ledna

Povím pravdu. Svět je zraněn.
Řeknu lež. Bůh je zraněn.
Co mám dělat?
Ticho.
Musím žít v tichu a stát se usmívajícím dechem ticha.
Hle, svět mě miluje a Bůh mi žehná.

13. ledna

Uvědomil jsem si svou chybu.
Nebudu již více zůstávat s nevědomostí.
Nevědomost pochopila svou pošetilost.
Nebude ve mně již více zůstávat.
Říkám nevědomosti: „Mučila jsi mě.“
Nevědomost mi říká: „Klamal jsi mě.“

14. ledna

Miluj svět. Budeš podezříván.
Miluj Boha. Budeš osvobozen.
Miluj svět s pocitem, že svět je Bůh. Oživíš pravdu.
Miluj Boha s pocitem, že Bůh je svět. Zvěčníš pravdu.