Část 1 — Svět spánku

Spíte vůbec někdy?

Sri Chinmoy: Není to vlastně spánek. Po krátkou chvíli nebo minutu zavřu oči a vědomě energizuji celé své tělo, svou existenci. Můžete to nazývat spánkem, ale jak mě může spánek energizovat během tak krátké chvilky? Někdy, když jsem nemocný, spím hodinu nebo dvě; jinak je patnáct minut více než dost. Pokud spím víc, prostě ztrácím čas.

Jak dlouho může spát žák ve tvé lodi?

Sri Chinmoy: Žák může spát v mé lodi tak dlouho, jak chce. Zůstaň na lodi, spi a chrápej, ale jen zůstaň na lodi. To je víc než dost. Dělej všechno co chceš; jen nevyskakuj z lodi.

Co dělají v Indii duchovní Mistři, když jejich žáci během meditace usínají?

Sri Chinmoy: V Indii se velmi upřímní duchovní Mistři žádají své žáky, aby v noci meditovali před otevřeným ohněm, a tak žáci neusnou. Bez ohledu na to, jak je chladno, musí žáci meditovat. Pokud usnou, mistr je bezohledně udeří a řekne: „Proč musíš dělat problémy svým rodičům a drahým? Opustil jsi je kvůli Bohu a teď musíš také podvádět i Boha?“

Mnozí z vás opustili členy své rodiny kvůli Bohu. To je skvělé. Ale pokud je opouštíte, protože se bojíte přijmout pozemský život, pak je to jen podvod. Pokud jste přijali duchovní život, musíte být k Bohu upřímní. Existuje mnoho, mnoho absolutně autentických příběhů o Mistrech, kteří své žáky neuvěřitelně bili, protože cítili, že žáci porušili svůj slib Bohu. Možná tehdy byl čas, kdy to byla přijatelná metoda, ale obtíž je v tom, že v moderním světě není fyzické mučení to nejhorší mučení. Pokud je mysl osvícena a srdce je probuzeno, pak fyzické mučení není vůbec nutné. Proč by vás měl Mistr bít? Pokud víte, že děláte něco špatně tím, že spíte, tak se to pokusíte porazit, abyste příště nespali.

Myslím si, že v metodě, kterou použili, je hodně pravdy. Já ji nepoužívám, nemohu ji používat; ale nemohu říci, že jejich metoda je špatná. Jejich metoda je stejně dobrá. V tomto případě učitel nezískává zlomyslnou radost z toho, že bije žáka. Dělá to kvůli své lásce k žákovi. Je to určitá metoda. Obecně ale fyzické násilí neschvaluji.

Duševní násilí se vyskytuje všude. Když někdo žárlí na druhého, napadá tuto osobu psychicky. Špatné síly vás po celou dobu napadají jako šípy, a vy také vystřelujete šípy. Ale fyzický útok je naprosto nejhorší druh násilí. Pokud se těchto sil můžete zbavit na mentální úrovni, je to skvělé. Pokud ne, měli byste se alespoň pokusit je odhodit na vitální úrovni. A pokud to nemůžete udělat na vitální úrovni, pak tyto síly vyjdou do popředí na fyzické úrovni. Jednou dva mladíci, kteří jsou mými žáky, kteří byli důvěrnými přáteli, bojovali na vitální úrovni. Následujícího dne společně meditovali a nikdy si ani nepomysleli, že by proti sobě bojovali na fyzické úrovni. Ale na vitální úrovni bojovali jen noc před tím. Musel jsem zasáhnout, abych to ukončil. Naštěstí to nevstoupilo na fyzickou úroveň. Často se to děje mezi dvěma muži nebo mezi dvěma ženami nebo někdy mezi muži a ženami, a já se musím stát rozhodcem. Boj může začít s žárlivostí, nejistotou, obavou, depresí nebo jakoukoliv negativní silou.

Když se občas cítím v práci unaven, humor mi pomáhá se probudit.

Sri Chinmoy: Vynikající. Takže máš protilék na spánek. Existuje mnoho způsobů, jak můžeš porazit spánek. Takže pokud se probudíš nějakou veselou příhodou nebo příběhem, použij tuto metodu. Žáci by se to měli od tebe naučit.

Můžeš nám něco doporučit, jak být při ranní meditaci bdělejší?

Sri Chinmoy: Pokud zjistíte, že je nemožné zůstat v centru v šest hodin ráno bdělý, pak je nejlepší meditovat doma. Tradiční způsob je meditovat každý den časně ráno. Ranní meditace má největší důležitost. Pokud je někdo extrémně unavený nebo vyčerpaný, nebo se cítí ospalý, nebo se mu zavírají oči, nebo je pro něj obtížné tady meditovat, pak by sem neměl chodit. Meditujte prosím doma. Tam si můžete meditovat během spánku. Pokud zde meditujete tímto způsobem, zničíte upřímnou aspiraci vašich duchovních bratrů a sester. Nebude nám vůbec vadit, pokud nepřijdete nebo nemůžete přijít ráno. Ale pokud přijdete, laskavě přijďte plně připraveni dobře meditovat a inspirovat ostatní, aby meditovali dobře. Takto budete inspirovat ostatní a ostatní budou inspirovat vás.

Občas usínám ne proto, že je má mysl unavená, ale proto, že se všude možně toulá. Co můžete dělat, když se vaše mysl začne potulovat?

Sri Chinmoy: Jen si představte, že mysl je jako hromada odpadků. Stačí je posbírat, dát vše do odpadkového pytle a pak ho vyhodit. Ciťte, že všechno v mysli je umazané a špinavé. Stačí najít odpadkový pytel, pak ho naplnit a vyhodit.

Někdy to vypadá jak ostuda, že strávíme třetinu našeho života ve spánku.

Sri Chinmoy: Zeptejte se své upřímnosti. Pokud upřímně potřebujete Boha, nemusíte trávit tolik hodin spánkem. Upřímnost musí odpovědět na tuto otázku: Jak zoufale potřebujete Boha? Představte si, že někdo tlačí vaši hlavu pod vodu. Vy umíráte kvůli potřebě dechu, celá vaše bytost volá jen po vzduchu. Pokud budete potřebovat Boha stejně, jak jste v této situaci potřebovali vzduch, jestliže Boží existence přichází jako první a nejdůležitější ve vašem životě, a pokud máte pocit, že můžete existovat bez vzduchu, vody, jídla nebo čehokoliv jiného, ale ne bez Boha, pak nemusíte spát tolik hodin. Upřímnost je odpověď. Vaše upřímnost vyřeší problém.

Pokud jsem pracoval příliš dlouho na nějaké důležité činnosti, chci vědět, jestli je v pořádku vynechat někdy meditaci, abych se trochu vyspal.

Sri Chinmoy: Je to otázka volby důležitosti. Čemu dáváte důležitost? Předpokládejme, že se něco důležitého odehrává a vy usnete. Pracovali jste velmi tvrdě a můžete si to ospravedlnit. Ale tím, že si to ospravedlníte, nezískáváte nic. Můžete říci, že jste pracovali pro Gurua a on vám odpustí. Ale musíte se také zeptat, jestli vám Guru dovolil zmeškat meditaci. Řeknu-li někomu, aby nechodil na setkání, pak přebírám odpovědnost. Dám mu výsledek jeho meditace. Pokud pracujete, jsem zodpovědný. Ale v dalším případě, pokud se nezeptáte na mé svolení, nemusím převzít zodpovědnost. Říkáte, že jste unavený, ale já řeknu, že jste líný a letargický.

Existují různé způsoby, jak se udržet vzhůru. Dělejte džapu; říkejte co nejrychleji: „Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší.“ Pokud to nefunguje, opláchněte si obličej a oči, a pokud ani to nefunguje, vezměte malou kapku hořčičného oleje a kápněte ji do vnějšího koutku očí. Mírně ji rozetřete do kůže v rohu očí. Bude svírat a pálit oči, ale nepoškodí je ani jim neublíží. A toto vás udrží vzhůru. Ta trocha pálení není nic v porovnání s tím, co dostanete: mír, světlo a blaženost.

Skutečným problémem je vaše upřímnost. Pokud jste upřímní, pak vše ohodnotíte správně. Když víte, že vám něco pomůže, uděláte to. Musíte dát věcem patřičnou důležitost. Musíte říci, že nebudete jíst s nevědomostí a budete jíst se světlem.

Někteří lidé mají pocit, že pokud budou dvě hodiny meditovat, mohou dělat cokoliv, co chtějí: sledovat televizní pořady, jít do kina, číst hloupé knihy nebo se scházet s neduchovními lidmi. Tyto věci mohou být v očích světa velmi dobré, ale duchovně nejsou ničím. Po miliony let jste žili ve spánku. A nyní chcete dělat stále věci, které vám nedávají nic duchovního? Musíte mít pocit, že vaše relaxace může skutečně negovat vaši meditaci. Předpokládejme, že jste meditovali dvě hodiny. Nemůžete meditovat celý den. Meditovali jste dobře, ale teď už nemůžete pokračovat. Tak co můžete dělat? Můžete číst mé knihy. Když se vaše oči unaví, můžete poslouchat mou hudbu, a když už to dál nemůžete dělat, můžete se dívat na výtisky některých mých obrazů.

Když jste tyto věci udělali, můžete spát. Vidíte, že váš Guru má co nabídnout — udělal stovky věcí. Namísto toho, že budete ztrácet čas klepy a dalšími světskými věcmi, můžete běžet nejrychleji. Pokud budete pokračovat v běhu, dosáhnete nejrychlejšího pokroku.

Takto můžete žít svůj život. V práci můžete mnohokrát opakovat jméno Supreme. Když se vrátíte domů, můžete meditovat, číst mé knihy, poslouchat mou hudbu a dívat se na mé fotky. Takto můžete po celou dobu zůstat v mém vědomí. Když můžete, utíkejte co nejrychleji. Pokud běh vzdáte, jste mimo trať a pak bude trvat velmi dlouho, než dosáhnete cíle.

Přijmeme něco, když během meditace usneme? Hubuješ nám?

Sri Chinmoy: Když někteří z vás opravdu usnou, někdy se stane, že mi to pomůže, a to i negativně. Někdy přijdete meditovat rozrušení a rozzlobeni na mne nebo na některé žáky. Když se na mě zlobíte, vědomě mi ubližujete. Neodevzdáváte se; jen mě znovu a znovu napadáte. Ale když se ze svého jednání unavíte a usnete, tehdy se skutečně stane to, že se mně vědomě nebo nevědomě odevzdáte a zanecháte boje. Už mě nenapadáte. Tehdy jsem v situaci, kdy si vás dám na ramena. Jste jako dítě, které se zlobí na matku. Odhazuje všechno, co najde — panenky, hračky a vše — a pak se unaví. Co se pak stane? Když je zcela vyčerpané, usne, a matka s ním může dělat co chce. Podobně, když žák usne, mohu ho nosit a ukázat mu světlo. Takže v takových případech je lepší během meditace usnout, abyste do mě nevhazovali svůj hněv, depresi a jiné negativní síly. Namísto toho, abyste do mne vhazovali tyto síly, když vědomě usnete, pak tehdy zvednu je i vás na své ramena. Všechno co máte a všechno co jste bude na mých ramenou. Tehdy mi spánek pomáhá.

Ale když ke mně v té chvíli přijdete s oddaností, láskou, aspirací a intenzitou, pak je špatné usnout. Když mi tehdy můžete dát všechny dobré vlastnosti, které jste dostali, stanou se otec a syn nebo otec a dcera jedním, a budeme mnohem silnější. Já jednám s nekonečným Světlem a Blažeností, ale samotná skutečnost, že mi dáváte něco velmi dobrého a velmi božského, zvětšuje vaše vlastní schopnosti. Když nabízíte jakoukoli dobrou kvalitu, okamžitě ji to zvětšuje. Pokud budete muset bojovat proti tygrovi nebo nějaké osobě, když se postavíte na mou stranu a já se postavím na vaši, bude to velmi snadné. Když jste přišli s aspirací, je pro vás skutečně škodlivé spát. Je to škodlivé v tom smyslu, že když přicházíte s aspirací, můžete mi opravdu velmi pomoci. Ale pokud nepřicházíte s aspirací, pokud přicházíte s nepokojem a hněvem a depresí, pak je nejlepší, abyste usnuli.

Je pro mě těžké mít dostatek spánku, zejména proto, že musím vstát brzy ráno a meditovat.

Sri Chinmoy: V Americe většina lidí chodí spát o půlnoci nebo později. Když tady jdete o půlnoci po Greenwich Village, je to jako v poledne. V Indii je to jinak. Tam jsou v deset hodin všichni v posteli. A tak ze stejného důvodu za to může tvůj Mistr. Drží vás tady až do jedné hodiny a podobně. Ale pokud přijdete domů, řekněme, ve dvanáct hodin, pak můžete spát ještě šest hodin. Někteří vstávají v sedm hodin a myslím, že sedm hodin spánku je víc než dost. Osm hodin spánku není pro duchovní lidi. Před pár lety jste mohli spát osm hodin, ale někteří z vás stále spí deset hodin. Možná spíte za mne.

Měli byste cítit, že spát více než sedm hodin, stejně jako drogy, víno, kouření a další věci, je opravdu škodlivé pro vaše zdraví a váš duchovní pokrok. Pokud to budete považovat za něco, co skutečně poškodí vaše duchovní vědomí, pak se budete moci ukáznit.

Část II — Sny a vize

Věříte v duchovní sny?

Sri Chinmoy: Rozhodně. Musíme však vědět, že existuje mnoho míst, odkud sny pocházejí. Někdy z podvědomého světa získáváme mnoho snů, které nemají žádnou hodnotu. Někdy získáváme sny z vyšších světů. Když dostaneme sny z vyšších světů, musí se tyto sny uskutečnit. Dnešní sen je zítřejší realitou, když sen pochází ze světa, který je živý a hmatatelný. Jenže vždy nevíme, odkud sen pochází. Když meditujeme, vědomě vstupujeme do mnoha světů a skutečnost těchto světů vstupuje do nás v našich snech. Pokud je sen z vyššího světa, bude splněn dnes nebo zítra. Musí být naplněn. Ale pokud je jen z podvědomého světa, kde se hádáme, bojujeme a děláme tolik věcí, nemusí se to uskutečnit.

Měli bychom snům nebo vizím dávat důležitost?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, s jakými sny máme co do činění. Některé sny získáváme z nižšího vitálního světa. Nemají žádnou hodnotu. Na druhou stranu získáváme některé sny z vyšších světů. Tyto sny nejsou sny, jsou to vize. Každá vize je předzvěstí reality. Skutečnost každé vize se musí v Boží zvolené Hodině projevit. Vize je semínko a semínko musí růst, klíčit a v patřičné chvíli se stát rostlinou. Dnešní vize je zítřejší realitou. Dnešek ztělesňuje zítřek, který je samotnou skutečností.

Jak můžeme poznat rozdíl mezi těmito dvěma druhy snů?

Sri Chinmoy: Když studujete, učíte se mnoho věcí. Učíte se rozlišovat rozdíly mezi jednou a druhou věcí. Také když meditujete, učíte se věci ve vnitřních světech, ale to vyžaduje čas. Chcete-li získat univerzitní titul, kolik let budete muset studovat? V duchovním světě je to stejné. Já jsem hned od dětství strávil dvacet let studiem a cvičením duchovního života, a proto jsem v této pozici. Pokud něco budete dvacet let studovat, jsem si jistý, že budete v tomto daném předmětu také autoritou.

Měli bychom podněcovat sny? Je dobré o tobě snít?

Sri Chinmoy: Ne. Jedna žákyně mi každý týden píše o svých snech. Každou noc má dva nebo tři sny o mně nebo o jiných žácích. Neexistuje ani jedna noc, kdy nemá sny, hloupé vitální sny. Pokud máte sen brzy ráno, že váš otec zemřel, pak jste čtyři hodiny roztřesení. Když svého otce uvidíte, začnete se třást a řeknete: „Co se ti špatného stalo?“ Váš sen se stal skutečnější než fakt. Pokud máte sen, že někdo zemřel, pak hodiny trpíte. Ale proč byste měli podporovat tyto sny? Zbabělci zemřou dlouho před svou smrtí a sny také pomáhají lidem zemřít před jejich smrtí.

Ale u inspirativních snů je to jinak. Pokud někdo vidí, že ho žehnám, přirozeně je ten sen dobrý. V některých ášramech, pokud někdo dostane jen trochu úsměvu od Mistra, bude čtyři dny v nebi. Takže i ve snu, když vidíte, jak se na vás usmívám, musí to trvat několik minut. Samotný sen je realitou na nějaké jiné úrovni, v jiném světě. Tato konkrétní skutečnost může být formulována buď prostřednictvím vitálních tužeb, nebo prostřednictvím psychické aspirace. Pokud je formulován prostřednictvím vitálních tužeb, dokonce i když je to nevědomě, musíte sen odvrhnout. Je-li formulován prostřednictvím vědomě aspirujícího srdce, měli byste ho povzbuzovat a snažit se ho mít pravidelně. Říká se, že pokud meditujete po čtvrté hodině ráno po dobu asi jedné hodiny a pak jdete spát, budete mít sladké sny. Nejprve meditujte, a pokud je vaše meditace velmi hluboká, pak běžte spát.