6101 Protože tvé srdce potřebuje Boha

Protože tvé srdce potřebuje Boha,
Bůh tě volá.
Protože tě Bůh volá,
můžeš být ujištěn,
že tě nechá pocítit,
že tě miluje nekonečně víc,
než miluješ sám sebe,
a že Jeho Zájem o tebe
s tebou zůstane po celou Věčnost.

6103 Nejstarší závod

Závod dokonalosti
je na zemi starý závod.
Závod naděje
je na zemi starší závod.
Závod slibu
je na zemi nejstarší závod.

6110 Nestaneš-li se dnes

Nestaneš-li se dnes
Milostí Božího Uspokojení,
jak můžeš zítra spatřit
Tvář Boží Dokonalosti?

6115 Tvá podezřívavá mysl

Možná nevíš,
možná nebudeš nikdy vědět,
že tvá podezřívavá mysl
má schopnost a je možností
pro tvou univerzální pohromu.

6116 Viděl jsem se opuštěn

Viděl jsem se opuštěn.
Nevěděl jsem proč.
Bůh ke mně přišel a řekl mi,
že dokud nebudu hledat cestu
z lesa života mých tužeb,
že zůstanu opuštěný navždy.

6117 Mezi vývojem a dokonalostí

Život hledajícího
žije mezi
vývojem možností
a dokonalostí potřeb.

6118 Je opojen světlem

Ráno je opojen
světlem aspirace.
V poledne je opojen
světlem odevzdanosti.
Večer je opojen
světlem vděčnosti.

6125 Každé poselství sestupující z Nebe

Každé poselství sestupující z Nebe
oduševněle přijalo
znamení počátku
mého sebeobjevování.

6126 Skutečný a bezpečný pokrok

Chceš-li udělat
skutečný a bezpečný pokrok,
potom důrazně utiš
svůj vnější hluk světa.

6127 Vzestup aspirace země

Vzestup aspirace země
je plný povinnosti a krásy.
Sestup osvícení Nebe
je plný síly a plodů.

6128 Odevzdej, odevzdej!

Odevzdej, odevzdej!
Během dne odevzdej
svůj strach ze Síly Boha.

Odevzdej, odevzdej!
Během noci odevzdej
svůj strach z Božího Míru.

6130 Znovu získat a objevit

Můžeš-li znovu získat
plameny své aspirace,
nakonec znovu objevíš
své slunce realizace.

6131 Během dne se modlím

Během dne se modlím
k rostoucímu osvícení slunce.
Během noci se modlím
k plynoucímu soucitu měsíce.

6132 Sestup a vzestup

Krása Nebe
rychle sestupuje,
když čistota země
oduševněle stoupá.