9501 Paprsky Soucitu z Božího Oka

Když se časně ráno
oduševněle modlím,
jasně vidím
paprsky Soucitu z Božího Oka
zářící jako ranní slunce
všude kolem mě.

9503 Dnešní hořící aspirace

Dnešní hořící aspirace
může snadno pohltit
včerejší kruté zklamání.

9504 Potřebuji

Od Božího Srdce
potřebuji Něžnost.
Od Božího Oka
potřebuji Soucit.
Od Božích Nohou
potřebuji Osvobození.

9505 Věnuj pozornost

Věnuj pozornost
jen tomu, co nevíš,
ale potřebuješ vědět,
a ne tomu, co již víš,
ale nepotřebuješ vědět.

9507 Dokonalost a uspokojení

Dokonalost
přichází ze sebeovládání.
Uspokojení
přichází z odevzdanosti sobě samému.

9508 Síla štěstí

Nezkoušej vytvořit fontánu štěstí.
Zkus jen rozbít věž smutku
a potom se podívej, kde jsi:
hraješ si se silou a v síle štěstí.

9509 Naplnění znamená

Naplnění znamená
osvícení lidského v nás
a projevení božského
skrze nás.

9510 Fontána lásky mého srdce

Ó fontáno lásky mého srdce,
kdy mě osvobodíš
od řetězů slepoty rozdělení?

9511 Sebedávající svatý

Ego je krutý zloděj,
takže je mou pozemskou úzkostí.
Čistota je sebedávající svatý,
takže je mou nebeskou pokorou.

9512 Jediná zkratka

Mé vitálno neustále naléhá,
abych použil zkratku.
Běda, uvědomí si někdy,
že jediná zkratka
je nepodmíněné sebenabízení?

9513 Kázání noci nevědomosti

Kázání noci nevědomosti:
nepotřebuji Boha;
nepotřebuji nic kromě jednoho:
tance zničení země
uvnitř i vně.

9515 Odvážné nadšení

Odvážné nadšení a neustálá radost
mohou na zemi
bezpochyby dosáhnout všechno.

9516 Krása vytvořená Božím Světlem Soucitu

Krása vytvořená Božím Světlem Soucitu
sytí ztracené lidské bytosti
a povzbuzuje probuzené lidské bytosti.

9517 Posvátné srdce Měsíce

Posvátné srdce Měsíce
pochází z Božího tajného Úsměvu.
Posvátný dech Slunce
pochází z otevřeného Tance Boha.