7901 První věci dělej první

První věci dělej první.
Nesnaž se dokázat světu,
že Bůh existuje.
Snaž se vidět celé své bytí
v Božím Srdci Soucitu.

7902 Máte-li vnitřní vyrovnanost

Máte-li vnitřní vyrovnanost,
budete mít možnost okamžitě vidět,
kolik přetvářky si vychutnává
nejen svět kolem vás,
ale i vy sami.

7903 Bůh je více než připraven

Pokud jsi připraven
napravit svůj život,
pak nutně musíš vidět,
že Bůh je více než připraven
řídit Svou Loď Snů směrem k tobě.

7904 Chceš změnit svět

Chceš změnit svět.
Svět chce změnit tebe.
Ani jednomu z vás se to nedaří
a dokonce ani nepodaří,
dokud nepozvete třetího, Boha,
aby vás oba přeměnil.

7905 Láska pokušení

Nebuď hloupý!
Božská Láska Boha
tě nepřichází uspokojit
od chvíle, kdy ses již uspokojil
láskou pokušení lidského života.

7906 Když obhajuješ

Když obhajuješ zvířecí v sobě,
neuvědomuješ si, že urážíš
nejen božské v sobě,
ale také to lidské v sobě?

7908 Toto nikdy nemůže být poselství

„Nejsem odpovědný za to,
co říkám a dělám.“
Toto nikdy nemůže být poselství
osvícené, božské skutečnosti ve mně.

7909 Chytrá lidská mysl

Podívej se na chytrou lidskou mysl.
Navenek se mu posmívá,
ale vnitřně obdivuje
krásu a čistotu srdce.

7910 Umění podvádět druhé

Od té doby, co ses tak dobře naučil
umění podvádět druhé,
jsem si jistý,
že budeš zdokonalovat své umění,
dokud nebudeš moci
také podvádět sebe.

7913 Staneš se silným

Jestliže se modlíš a medituješ
oduševněle,
staneš se ve vnitřním světě
silným.

Jestliže se modlíš a medituješ
bezesně a bezvýhradně,
staneš se ve vnitřním světě
silnějším.

Jestliže se modlíš a medituješ
nepodmíněně,
staneš se ve vnitřním světě
silnější než nejsilnější.

7914 Přeměnit vitálno

Nejrychlejší způsobem,
jak přeměnit vitálno,
je cestou moudrosti:
mysli na vitálno tak málo,
jak je to možné,
nebo s obrovským odhodláním
nemysli na vitálno vůbec.

7917 Tak dlouho, jak si budeš pamatovat

Tak dlouho, jak si budeš pamatovat na to,
že jsi přišel z nekonečného Vědomí,
že jsi Nejvyššího a pro Nejvyššího,
budeš mít automaticky
vnitřní i vnější sebedůvěru.

7918 Něco božského v sobě

Máš-li v sobě něco božského,
bude to jen otázkou času,
než projeví samo sebe
a bude přijato
vědomě nebo nevědomě
celým světem.

7919 Přítomnost duchovního Mistra

Pouhá přítomnost duchovního Mistra
je nevědomě přijata
neaspirujícím světem
a vědomě přijata
aspirujícím světem.