7921 Raději bych objal

Raději bych objal rychlou smrt,
než abych se postupně spřátelil
s nocí letargie a s oblohou nečistoty.

7922 Výsledek mé meditace

Ó Pane Nejvyšší,
jsi předmětem mé meditace,
jsi mou samotnou meditací.
Jsi výsledkem mé meditace.

7924 Indie je nebeskou hudbou

Indie není jen místo.
Indie nejsou jen lidé.
Indie je nebeskou hudbou,
a v této hudbě může kdokoliv
z jakéhokoliv koutu světa
najít pravý význam života.

7926 Zvláštní kouzlo a krása

Indie uchovává a navždy bude uchovávat
zvláštní kouzlo a krásu
pro všechny duchovní hledající:
osvěcující a naplňující
poselství duše.

7962 Všechno je důležité

Všechno, co v duchovním životě
děláte,
je důležité.
Každá vteřina vašeho života
je nesmírně důležitá.

7978 Uvnitř můžeš s Bohem mluvit

Uvnitř můžeš s Bohem mluvit,
jak dlouho chceš.
Proto mluv, mluv, mluv!
Dej Mu veškerý svůj smutek a zklamání,
stejně jako svou lásku a radost.
Všechno pro tebe uchová
v božské skříni svého Srdce.

7985 Dobré vlastnosti

Když se tvé dobré vlastnosti
dotknou ostatních,
jejich dobré vlastnosti vyjdou do popředí,
aby od tebe něco získaly.

7995 Vnější život je tělo

Vnější život je tělo,
vnitřní život je srdce.
Co může jeden dělat bez druhého?
Kamkoli jde jeden,
druhý musí následovat.