303 Více než připraven

Nyní jsi více než připraven,
protože pták tvé aspirace
se vznáší vysoko
nad oslepujícími a svazujícími mraky
zmatku tvé mysli.

312 Stisk lpění

Stisk lpění
mě může potěšit
na prchavou vteřinu,
avšak uchopení nelpění
mě jistě a snadno dokáže potěšit
na celý můj život.

318 Nevystartuj pozdě

Nevystartuj pozdě.
Mohl bys závod úplně prohrát.
Měj svou lásku-oddanost-odevzdání
stále bdělou.
Pak nemůžeš vystartovat pozdě.

335 Ó sestupující Modři

Ó sestupující Modři,
miluji tě.

Ó stoupající Zeleni,
miluji tě.

Ó rozšiřující se Zlato,
miluji tě.

360 Tvá Bohem daná úloha

Nesnaž se napravit ostatní;
to je úlohou Boha.
Snaž se napravit sám sebe;
to je ve skutečnosti tvou úlohou,
kterou ti přidělil Bůh.

361 Aspirace mi říká

Aspirace mi říká,
že můj Bůh je Matkou Soucitu.

Realizace mi říká,
že můj Bůh je Otcem Osvobození.

Projevení mi říká,
že můj Bůh je Přítelem Dokonalosti.

366 Jedna věc mě znepokojuje1

Mé srdce je zatíženo mnoha věcmi,
ale jedna věc mě znepokojuje
v každé tiché chvilce,
a tou je závaží
utrpení světa,
jako hora veliké.


  1. FF 366.-375. Následujících deset básní bylo napsáno 29. října 1979 v autě během jízdy z Čennaje do Pondičéri.

370 Neobviňuj Boha

Neobviňuj Boha.
On se ti upřímně snaží pomáhat.

Neobviňuj sebe.
Sebeobviňování ti nedovolí vstoupit
do dveří uspokojení dokonalosti.

Jen miluj Boha o trochu více.
Jen na sebe mysli o trochu méně.
Pohleď, podívej,
všechny tvé nevýslovné problémy jsou vyřešeny.

378 Pokaždé, když miluješ nepodmíněně

Pokaždé, když miluješ nepodmíněně,
okřídlený anděl slétá shůry
a říká ti:
„Posaď se rychle na má křídla!
Pán Nejvyšší na tebe čeká.“

380 Postav se své nižší přirozenosti

Postav se statečně
své nižší přirozenosti.
Tvá vyšší přirozenost
se k tobě chystá dospět
šťastně plus hrdě.