806 Jedno semínko pozitivní myšlenky

Jedno semínko pozitivní myšlenky
mě zachránilo,
celý můj život:
Můj Pán Nejvyšší
mě bude vždy milovat
nehledě na to,
co dělám nebo co říkám,
nebo dokonce
čím se stávám.

832 Dvě naprosto jedinečné věci


Můj Mistře Pane Nejvyšší,
miluji Tě, miluji jen Tebe,
protože jsi mi dal
dvě naprosto jedinečné věci:
mapu
na věčnou cestu
a odvahu
k nesmrtelnému cestování.

837 Co si o tobě myslí ostatní

Jednu věc si pamatuj,
jen jednu věc:
to, co si o tobě myslí ostatní,
nezmění a změnit nemůže ani tebe
,
ani svět tvých schopností,
ani svět tvých vlastností.

838 Nic jiného není dokonalé

Nic jiného není dokonalé
a nic jiného nemůže být nikdy dokonalé,
kromě oduševnělého pláče
našeho plodného srdce vděčnosti.

847 Nejvyšší Pravda

Oduševnělé srdce
objevilo nejvyšší Pravdu:
meditovat na Boha je výsadou,
a ne povinností.

849 Boží Odpuštění mne najde

Boží Odpuštění mne najde,
ať jsem kdekoli.

Boží Soucit mne vezme tam,
kam mám jít.

859 Nejšťastnější člověk v Božím Stvoření.

Dej světu poznat, kdo jsi.
Jeho temná žárlivost ti uloupí štěstí.
Poznej sám sebe.
Staneš se dozajista tím nejšťastnějším člověkem
v celém Božím Stvoření.

882 Oduševnělé srdce zpochybňuje

Oduševnělé srdce zpochybňuje
věrohodnost mysli.
Plodná duše čistí
nečistotu mysli.

887 Myslím na Boha

Myslím na Boha, protože
potřebuji Boží Sílu.

Bůh myslí na mne, protože
potřebuje mou lásku.

900 Silnější srdce

Mé světlo moudrosti mi říká,
abych nežádal o lehčí břímě,
ale o silnější srdce.