1108 Zůstaň radostný!

Zůstaň radostný!
Říkám ti,
že brzy uvidíš stříbrnou oblohu.

Zůstaň oduševnělý!
Říkám ti,
že se brzy staneš zlatým sluncem.

1112 Stále se starám o Boha

Přesto, že máš spoustu božských věcí,
stále tajně opatruješ
život potěšení.

Přesto, že mám spoustu nebožských věcí,
stále se starám o Boha
a o naprosté naplnění Jeho Vůle.

1115 To pravé

Má mysl získává inspiraci
jen když si vyberu to pravé,
co mám dělat.
Mé srdce získává aspiraci,
jen když si vyberu to pravé,
čím se stát.
Co je to pravé,
čím se stát?
Stanu se Božím nejdokonalejším nástrojem.

1118 Studuj a dej

Chceš být moudrý?
Tak studuj téma odpovědnosti.
Chceš být šťastný?
Tak dej svému životu novou šanci.

1119 Uchovávej svůj vnitřní život

Uchovávej svůj vnitřní život posvátný,
a ne tajný.

Uchovávej svůj vnější život oduševnělý,
a ne mocný.

1122 Nutně musíš trpět

Protože tvoji přátelé jsou
bezesné pochybnosti
a neúnavné podezírání,
nutně musíš po celá staletí
trpět vnitřním svárem.

1128 Nedokončené stvoření

Člověče, pro svou nelítostnou ctižádost
zůstaneš navždy
nedokončeným stvořením.

1131 Nový způsob modlitby

Ode dneška se budu snažit
o nový druh úspěchu.
Mým jediným úspěchem
bude vědomé odevzdání se
Vůli mého Milovaného Nejvyššího.

Ode dneška budu mít
nový způsob modlitby.
Radostně přijímat Boží Návrh,
že bude vést mé srdce a řídit můj život,
bude má jediná modlitba.

1133 Úsilí aspirace

Úsilí aspirace vždy zajistí
uspokojení z výsledků.
Může to někdy chvíli trvat,
ale výsledky jsou bezpochyby jisté.

1138 Když vidím Tvář Boha

Když vidím Tvář Boha,
vím, co mohu pro Boha udělat.
Když cítím Srdce Boha,
jasně vidím že Bůh již pro sebe
všechno udělal.
Něco víc!
Udělal již všechno i pro mě.

1141 Bůh pláče

Já pláču pro Boží Nohy Soucitu.
Bůh pláče pro dokonalost mého života.

1146 Nebudu už dál zkoušet

Nebudu už dál zkoušet
zachránit si život.
Budu jen zkoušet ochránit
květinu svého srdce
před trny mého života.

1156 Když předstírám

Když předstírám,
že jsem někdo jiný,
než ve skutečnosti jsem,
bráním v sobě narození
květu skutečnosti.

1165 Mohu najít chyby

Tolika různými způsoby mohu najít
chyby ve svém vnitřním životě.
Ale běda, nemohu objevit ani jeden způsob,
jak ocenit krásu nebo čistotu
svého vnitřního života.