5507 Pokaždé, když aspiruji

Pokaždé, když jsem inspirován,
stávám se písní Boží Krásy.
Pokaždé, když aspiruji,
stávám se hudbou Boží Povinnosti.

5508 Vítězství a porážka

Vítězství a porážka
jsou navzájem propojené.
Nesnaž se je oddělit,
ale snaž se přes ně přenést,
touží-li tvé srdce
po trvalém míru.

5510 Dnešní pyšná ctižádost

Dnešní pyšná ctižádost
se zítra stane
bezmocnou obětí sebe samé.

5511 Nerozvinuté poupě


Dokud nesestoupí Boží záplava Soucitu
do celé tvé bytosti,
tvůj život zůstane
nerozvinutý, drobné malé poupě.

5515 Vnitřní slunce jeho srdce

Vnitřní slunce jeho srdce
bylo šokované,
když jeho život
lehkomyslně a hloupě
rychle, velmi rychle poklesl.

5516 Dva pradávní spoluhráči

Měl dva pradávné spoluhráče:
nesobecký pláč svého srdce
a nezastřený úsměv svého života.

5519 Boží Světlo Spravedlnosti

Všechno se může sklonit,
jestliže to vyžaduje nezbytnost.
Ale Boží Světlo Spravedlnosti,
když je požadováno Bohem Samotným,
se nikdy neskloní.

5520 Dělat mnohem důležitější věci

Bůh musí dělat
mnohem důležitější věci,
než uspokojovat
mé stále zvědavé rozmary.

5522 Útočiště ticha

Když tě Bůh vybral,
abys byl hledající pravdy a milovník Boha,
poskytl ti tajné útočiště
posvátného ticha
uvnitř tvého srdce.

5525 Nevědomě ochotné oběti

Neupřímná mysl
a nečisté srdce
jsou nevědomě ochotné oběti
intenzivního smutku.

5527 Nevyšší povinnost mého srdce

Boží nepodmíněná Láska
probudila mé srdce.
Nyní je nevyšší povinností mého srdce
probudit mladší bratry své rodiny
se svou Bohem darovanou nepodmíněnou láskou.

5539 Naděje začíná

Naděje začíná
uvnitř hledající mysli.
Slib začíná
uvnitř milujícího srdce.
Uspokojení začíná
uvnitř osvícené duše.

5542 Krása mého života mi dala

Krása mého života
mi dala schopnost
vážit si Boha stvoření.

Čistota mého srdce
mi dala schopnost
milovat Boha Stvořitele.

5545 Dvě prorocké písně:

Dvě prorocké písně:
dnes půjde Bůh se mnou;
zítra budu pracovat pro Boha.