7101 Připraven a hoden

Jsi-li připraven
riskovat vše,
jsi opravdu hoden
získat vše.

7102 Sestupuje

Sestupuje do své duchovní smrti,
protože se každý den koupe
v řece nečisté pýchy
a temné nevděčnosti.

7104 Tvá choroba číslo jedna

Tvá pozemská choroba číslo jedna
je nečistota.
Tvá nebeská choroba číslo jedna
je nejistota.

7106 Moje potřeby

Světlo pozornosti jsem potřeboval.
Výšku zasvěcení potřebuji.
Blaženost dokonalosti budu potřebovat.

7107 Boží nejvyšší Tajemství

Boží nejvyšší Tajemství:
člověk nakonec potěší Boha
Jeho vlastním Způsobem.

7108 Krása tvého srdce

Krása tvého srdce
je tvůj život.
Nečistota tvého života
je tvá smrt.

7109 Dvě velké oči

Pochybnosti,
ukazuješ se příliš!
Nevidíš, že mám dvě velké,
dokonale pracující oči?

7112 Příchod světla moudrosti

Tvá noc nevědomosti
dlouho nevydrží.
Expresní příchod světla moudrosti
je absolutně jistý.

7113 Jeho nerozhodná mysl

Jeho nerozhodná mysl
je plně odpovědná
za opakované zničující
nezdary v jeho životě.

7115 Nevyléčitelná nemoc

Žárlivost není
nevyléčitelná nemoc.
Ale tvá neochota
odevzdat tvou žárlivost
naneštěstí je.

7116 Nemám nic jiného, než blaženost

Blaženost, blaženost!
Nemám nic jiného, než blaženost.
Proč?
Protože jsem udělal všechno,
co po mně můj Pán chtěl.

7120 Špatný tlumočník

Vím, že nedostanu
od své duše správné poselství,
protože je tlumočníkem mysl,
a ne srdce.

7123 Co pro Boha znamenáš

Tvá oddanost musí být hlubší
než oceán.
Tvá odevzdanost musí být vyšší
než hory.
Jedině pak pocítíš,
co pro Boha znamenáš.

7124 Jen jedna věc

Mé tělo potřebuje jen jednu věc:
pohyb.
Mé vitálno potřebuje jen jednu věc:
disciplínu.
Má mysl potřebuje jen jednu věc:
poslušnost.
Mé srdce potřebuje jen jednu věc:
vděčnost.
Můj život potřebuje jen jednu věc:
překonání.