9601 Ó Polárko mého srdce

Ó Polárko mého srdce,
medituji na Tebe,
opatrujíc vznešenou naději,
že jednoho dne můj život rozkvete
v excelentní vrchol.

9602 Tvé srdce si vzpomene

Jestliže jsi dnes
veškerou vděčností a odevzdaností,
tvé srdce si vzpomene
na radostné písně
a vroste do zítřejšího
radostného tance.

9603 Znič svou sebedůležitost

Znič svou sebedůležitost.
Bůh ti okamžitě zaručí
Své vlastní Vševědoucí Světlo
a Svou vlastní Všudypřítomnou Blaženost.

9605 Den lásky

Noc nenávisti je osobní.
Den lásky není nikdy neosobní,
ale vždy je univerzální.

9608 Když jdu navštívit svou duši

Když jdu navštívit svou duši
do krásy ticha svého srdce,
vidím Oko, které mě zve k návštěvě
mého vlastního transcendentálního paláce.

9610 Žiješ-li jen v srdci

Žiješ-li jen v srdci
a nikde jinde,
potom nikdy nezažiješ
brutální trýznění
pozemského děsivého spoutání.

9613 Potřebuji jen ujištění

Potřebuji jen ujištění od svého Pána,
a toto ujištění je, že mi dá schopnost
těšit Jej Jeho vlastním Způsobem.

9618 Zrození novosti

Láska je zrození
novosti,
novost je zrození
naplnění.

9619 Nejvyšší poselství

Nejvyšší poselství
duchovního srdce:
naprostá bezmocnost člověka
bude přeměněna
do dokonalého naplnění.

9621 Dávající život

Napsaná slova nemusí být nesmrtelná,
ale dávající život
zůstane navždy nesmrtelný
ve vděčném srdci lidstva.

9622 Jestliže se odevzdáš

Jestliže se odevzdáš
svému budoucímu pokušení,
chaos sedmi nižších světů
začne okamžitě děsit tvé srdce
a vyhrožovat tvému životu.

9627 Bůh čeká

Bůh čeká u dveří tvého srdce,
aby podpořil krásu tvé naděje
a slib dokonalosti tvého života.

9628 Kdykoliv se oduševněle modlím

Kdykoliv se oduševněle modlím,
otevře se nový svět,
nové rozměry mě naplní úžasem
a objevím překvapivé pravdy.

9629 Dvě nezodpovězené otázky

Dvě jsou otázky,
na které nevím, jak odpovědět:
Potřebuje mne vlastně Bůh?
Co se stane,
když se stanu druhým Bohem?