2201 Potřebuji tři věci

Každé ráno potřebuji jen tři věci:
oduševnělé srdce,
ochotnou mysl
a připravený život.

2203 Můj život potřebuje vedení

Pozornost —
mé tělo potřebuje pozornost.

Povzbuzení —
mé vitálno potřebuje povzbuzení.

Inspirace —
má mysl potřebuje inspiraci.

Aspirace —
mé srdce potřebuje aspiraci.

Vedení —
můj život potřebuje vedení.

2204 Modlit se

Upřímně se modlit
je lepší, než přijímat.
Oduševněle meditovat
je lepší, než něčeho dosahovat.

2205 Protože jsi velký

Protože jsi velký,
patříš světu.
Protože jsi dobrý,,
svět patří tobě.

2207 Máš právo

Tak, jako máš právo
žít v tomto světě,
stejně tak svět má právo
učit tě a zdokonalovat tě.

2208 Bohem se mohu stát

Zemi mohu vidět.
Nebe mohu cítit.
Bohem se mohu stát.

2209 Být ve společnosti Boha

Pokud nemáš
smysl pro humor,
pak si tě Bůh nevybere,
abys byl v Jeho blízké společnosti.

2235 Dávný příběh

Musíš si uvědomit,
že tvá láska k Bohu
je dávný a stále inspirující příběh
a ne jen současná událost.

2236 I přes mou žalostnou víru

I přes mou žalostnou víru
budu milovat Boha Spasitele.
I přes mou nejistou lásku
budu poslouchat Boha Velitele.

2237 Nakonec

Nakonec má neaspirující mysl
objevila nejvyšší pravdu,
že můj život je
plný zahozených příležitostí.

2238 Má touha

Ráno má touha
modlit se k Bohu
přichází od Boha Samotného.

Večer má touha
realizovat Boha
přichází od Boha Samotného.

2240 Moudré zapomenutí

Moudré zapomenutí
je stejně dobré a plodné,
jako čisté připomenutí.

2244 Jsi božsky velký

Jsi božsky velký
a nanejvýš dobrý.
Víš proč?
Protože tvé srdce vrostlo
do stále se zvětšující víry.

2248 Meditace a projevení

Meditace a projevení:
jedno bez druhého
jsou nedokonalé a nekompletní.