3401 Dokážu-li milovat sebe

Posvátné tajné dveře
jsou teď doširoka otevřené:
extáze vnitřního uspokojení
mi bude celá patřit,
jestliže dokážu spontánně
milovat sám sebe.

3417 Nic není tak krásné

Nic není tak krásné,
jako čistota.
Nic není tak bolestivé,
jako pochybnost.
Nic není tak plodné,
jako vděčnost.

3418 Jednota naplňuje

Nenáviděný podvádí nenávistníka.
Láska osvěcuje milovníka.
Jednota naplňuje hledajícího Boha.

3421 Krása jitra

Krása jitra
mě inspiruje modlit se k Bohu,
aby mi dopřál čistotu.

Oslnivost poledne
mě inspiruje modlit se k Bohu,
aby mi dopřál sílu.

Mír večera
mě inspiruje modlit se k Bohu,
aby mi dopřál srdce vděčnosti.

3422 Jsem velmi šťastný

Jsem velmi šťastný,
protože jsem dobyl sám sebe,
a ne svět.

Jsem velmi šťastný,
protože jsem miloval svět,
a ne sám sebe.

Jsem velmi šťastný,
protože jsem se neodevzdal
ani světu, ani sám sobě.

3423 Vidíš-li své chyby

Vidíš-li své chyby,
pak existuje naděje,
že jednoho dne přestaneš dělat chyby.
Nevidíš-li své chyby,
pak budeš přinucen jíst
jídlo nezdaru Věčnosti.

3425 Duchovní Mistr je přísný

Duchovní Mistr je přísný
na své duchovní děti
ne proto, že chce,
aby se ho stále bály.
Ne, ne, ne.
Je na ně přísný,
protože po nich chce,
aby jednou provždy překonaly
svůj vnitřní strach.
Tento vnitřní strach je začátkem
jejich duchovní smrti.

3427 Nepředstírej!

Nepředstírej!
Předstírání je falešné představení.
Nemůže nikoho osvítit.
Nemůže nikoho přeměnit.
Nemůže nikoho ochránit.
V tvém případě tento „nikdo“
není nikdo jiný,
než tvé vlastní já.

3428 Musíš se jen tolerovat

Nemusíš popisovat sám sebe.
Nemusíš rozhlašovat sám sebe.
Musíš se jen snášet
a potom se osvítit.

3429 Upřímnost očišťuje naše oči

Upřímnost očišťuje naše oči.
Čistota osvěcuje naše srdce.
Jednota znesmrtelňuje naše životy.

3433 Udržuj si odhodlání

Udržuj si odhodlání
ve svém stálém plameni aspirace.
Podaří-li se ti to,
tak nespadneš
do obrovské propasti
svého života.

3436 Miluj se víc

Chceš-li porozumět sám sobě,
pak se nezpytuj.
Jen se miluj upřímněji, oduševněleji
a s větším sebedáváním.

3438 Každý den se měj víc rád

Chceš-li řídit svůj vlastní život,
tak k sobě nikdy nechovej nenávist.
Každý den se měj víc rád
i přes silné tlaky
a mocná zklamání.

3441 Bůh tě může učit

Bůh tě může učit
jak sám sebe
oduševněle a dokonale
milovat jen tehdy,
když budeš cítit a vědět,
že jsi zcela vyčerpal
lstivé umění sebepodvádění.