8903 Mé srdce je určeno pro pláč

Mé srdce je určeno pro pláč,
pláč po jednotě, stálé a neoddělitelné,
s mým Pánem Nejvyšším.

Má duše je určena pro úsměv,
úsměv v jednotě, stálé a neoddělitelné,
s mým Pánem Nejvyšším.

8904 Když se má duše sjednotí

Když se má duše sjednotí
s mým tělem, vitálnem a myslí,
obejme utrpení.
Když se má duše sjednotí
se svou vlastní nejvyšší Skutečností,
snadno může zůstat
daleko za říší utrpení.

8909 Život nezodpovězených otázek

Tvůj život zůstane
životem nezodpovězených otázek,
protože tvé srdce neudržuje naživu
Poselství Boží Lásky.

8910 Budeš schopen uniknout

Dříve nebo později
budeš schopen uniknout
moři hlouposti tvé mysli,
ale tvůj život
nebude nikdy schopen uniknout
Božímu Slunci Soucitu.

8912 Tvůj život prosí o štěstí

Tvá mysl si myslí,
že nic nestojí za to,
abychom tomu věřili.

Tvé srdce cítí,
že nikdo nestojí za to,
abychom ho milovali.

Není divu,
že tvůj život neustále prosí o štěstí,
hned tady, hned tam, všude

8914 Falešní přátelé

Je dobré mít přátele,
ale buď opatrný na ty,
kteří se o tebe silně opírají
a odebírají každou kapku tvé duchovní energie.
Jsou to přátelé?
Nejsou, jen vedou tvou duši
k životu úpadku.

8920 Nyní jsi zcela připraven

Nyní jsi zcela připraven
přijmout Boží Vizi pro svůj život,
protože cítíš, že tě již dostatečně potrápily
muka tvého dlouhotrvajícího života potěšení.

8923 Jestliže miluji Boha

Jestliže miluji Boha,
co je špatného na očekávání,
že mi Bůh pomůže?

Jestliže miluji svou nevědomost,
jak ji mohu obviňovat,
že mě objímá?

8927 Nová budoucnost

Každý, kdo bude poslouchat svou duši,
uvidí, jak nová budoucnost
rozkvétá v srdci
jeho zítřejšího štěstí.

8929 Úplně ztracen

Svět je úplně ztracen
mezi tvou projevenou hloupostí
a tvou neprojevenou božskostí.

8930 Tajemství úspěchu

Tajemství úspěchu
je vnější odevzdání
a vnitřní osvícení.

8935 Špatné vidění

Špatné vidění
trýzní svět.
Špatné myšlení
vládne světu.

8939 Tvé toulající myšlenky

Sedíš u nohou
svého Mistra,
ale tvé toulající myšlenky
tě od něho odvádějí
dále než nejdále!

8940 Pozvat vlastní duchovní smrt

Jak pozvat vlastní duchovní smrt?
Staň se přítelem
sebeuspokojené pohodlnosti.

Jak dokázat, že Jsi skutečným hledajícím Boha?
Stoupej výš a ponoř se hlouběji,
abys překonal své nesčetné slabosti.