8962 Řeka lásky mé čistoty

Nemusí se mi to podařit,
ale oduševněle zkouším
vykoupat všechny lidské bytosti
v řece lásky mé čistoty.

8963 Ó světe

Ó světe, ačkoliv jsem v tobě,
přesto nejsem tvůj
a nejsem pro tebe.

Protože jsem Boha,
jsem nejen s Bohem,
ale také pro Boha.

8964 Každá božská myšlenka

Každá božská myšlenka
je novým oknem,
které milovník Boha může otevřít
do království Boží Blaženosti
Sebepřekonání.

8981 Jen jedna odpověď

Je nesčetně otázek o Bohu,
ale jen jedna odpověď:
Bůh je svým vlastním rozdáváním
Uspokojení Věčnosti.