9802 Každý den zalévám zahradu mého života

Každý den zalévám zahradu mého života
slzami svého srdce,
a mohu tak oduševněle zpívat
a intenzivně tančit
se svým Pánem Nejvyšším
v Jeho Světle transcendentální Vize.

9803 Světlo sebevěnování

Aby nastálo změnil své staré zvyky,
člověk potřebuje absolutně upřímnou touhu
po světle sebevěnování.

9804 Nové řešení

Vidím nové řešení
svého nového problému.
Můj nový problém je:
nic neznám správně.
Mé nové řešení je toto:
tak dlouho, jak budu milovat
svého pána Nejvyššího
oduševněle a oddaně,
nepotřebuji nic jiného.

9805 Neochvějná víra mého srdce

Neochvějná víra mého srdce
dala meditaci mé mysli
schopnost stát se
šiřitelem ticha a distributorem blaženosti.

9806 Boží moudrost srdce

Kniha znalostí mysli ví,
jak se hádat a škrtit.
Boží moudrost srdce ví,
jak růst a zářit.

9807 Jím vytvořené závazky

Ačkoliv je obrovsky zmaten tím,
kdo je,
těší se opojením
jím vytvořených závazků
všem, kdo jsou kolem něj.

9809 Tajný dotek Boží Lásky

Osamělost každý den útočí
prudce na svět,
přesto svět přežívá.
Jak?
Protože tajný dotek Boží Lásky
je všude.

9810 V prachu

Tvá mysl je v prachu,
ale tvé srdce není z prachu
a tvůj život není pro prach.

9811 Má pochybující minulost

Má pochybující minulost se nemůže dotknout
mé oduševnělé přítomnosti
a mé plodné budoucnosti.

9814 Úspěšný pohyb

Každý pohyb nemusí být
úspěšný pokrok,
ale každý pokrok
je úspěšný pohyb
vpřed, vzhůru a dovnitř.

9815 Zvýhodnění a vlastnictví

Jeho zvýhodnění jej
pomalu a tajně udělalo letargickým.
Jeho vlastnictví jej
rychle a otevřeně udělalo zbytečným.

9816 Hlad nevidí chyby

Tak jako intenzivní vnější hlad
nevidí chyby
na přípravě jídla,
stejně tak upřímný vnitřní hlad
nevidí chyby
na Projevení Boží Vize.

9818 Měnící a překonávající

Zvířecí ve mně měnilo.
Lidské ve mně mění.
Božské ve mně překonávalo.
Nejvyšší ve mně je stále překonávající,
stále osvěcující
a stále zdokonalující.

9821 Jen jediný vnitřní učitel

Mám jen jednoho vnitřního učitele:
plamen vděčnosti.

Mám jen jednoho vnějšího učitele:
kapku odevzdání.